Kockengen wil meer woningen

woensdag 01 februari 2017 14.03 uur | laatst gewijzigd: woensdag 01 februari 2017 14.05 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Inwoners van Kockengen zijn niet tevreden met de plannen van het college in het voorstel ‘Het vierde kwadrant Kockengen’. Inspreker Sjon Mulders laat namens de groepering ‘Kockengen Vitaal’ weten dat zij wel verheugd zijn dat er begonnen is aan de uitvoering, maar beslist niet blij zijn met de voorgestelde wijzingen: “Die zijn volledig ingevuld door de projectontwikkelaar”. Volgens deze groep heeft de gemeente Stichtse Vecht de regie volledig uit handen laten glippen. Ook Nicole Verhoek is als geboren en getogen inwoonster van Kockengen niet blij met het aangepaste plan. Na betogen, ingediende moties door diverse politieke partijen, en uitleg van wethouder Živkovic waarom de plannen zijn gewijzigd in de huidige vorm, heeft de raad het voorstel aangenomen.

De groepering ‘Kockengen Vitaal’ liet bij monde van Sjon Mulders weten dat er een geldig bestemmingsplan voor dit gebied uit 2012 uit gaat van 92 woningen, waarvan 30 procent sociale woningbouw. Wethouder Živkovic heeft, volgens Mulders, echter in januari 2016 een overeenkomst getekend met projectontwikkelaar BPD om te komen tot de bouw van 84 nieuwe woningen, waarvan 30 procent in de sociale sector. “Dit bouwplan zou invulling geven aan de lokale behoefte. Ook het waterschap HDSR is er, in verband met het project ‘Kockengen Waterproof’ in een vroeg stadium bij betrokken”. Legt Smulders uit. Het nu voorliggende plan is in juni 2016 door de ontwikkelaar gepresenteerd en gaat uit van 69 woningen. Tijdens zijn betoog maakte Smulders duidelijk dat dit plan geenszins aan het vigerende bestemmingsplan, en de overeenkomst van januari 2016 voldoet. Nicole Verhoek, onder andere voorzitter van de jongerenvereniging CJP, maakte de raad duidelijk dat zij, net als vele leeftijdsgenoten, graag in Kockengen wil blijven wonen maar constateert dat er te weinig betaalbare woningen in Kockengen beschikbaar zijn. Ook laat zij de raad weten dat Kockengen niet zitten wachten op een villawijkje, maar op betaalbare huizen voor jongeren. Rob Roos(Streekbelangen) is, net als sommige andere partijen, van mening dat het plan te weinig te bouwen woningen vermeld. Hij stelt voor het aantal in overeenstemming te brengen met de woningbehoefte. Siem Scherpenzeel (CDA) vindt het van belang dat er gebouwd gaat worden. Dik van ’t Hof(Stichtse Vecht Beweegt) vraagt zich af of de wethouder wel naar de inwoners heeft geluisterd of alleen naar de ontwikkelaar. Ineen reactie maakt wethouder Živkovic duidelijk dat het plan van 84 woningen de toets van waterberging niet doorstaat. De motie van het Vechtse Verbond noemt de wethouder niet reëel en verstandig. “Dit gaat ons veel geld en de bewoners natte voeten kosten”. Merkt hij op. Na stemming is het voorstel door de raad aangenomen.

 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES