Tweede monitor Programma Economie gepresenteerd

donderdag 09 februari 2017 10.12 uur | laatst gewijzigd: donderdag 09 februari 2017 12.06 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Onder de subtitel ‘Samen aan zet’ hebben wethouder Pieter de Groene (economie), voorzitter van de Onderneming Vereniging Stichtse Vecht (OVSV) Angelika Pelsink, en programmamanager Bauke Schut, de tweede monitor van het Programma Economie 2015-2018 gepresenteerd. De opzet is het versterken van de economische positie van Stichtse Vecht in de regio Utrecht. Het meerjarig programma is, nadat het college economie, recreatie, en toerisme als speerpunt heeft benoemd, september 2015 van start gegaan. Het omvat activiteiten die zijn gericht op aantrekkelijke bedrijventerreinen en kantorenlocaties, winkelgebieden, en de arbeidsmarkt met meer werkgelegenheid.

 “Dit programma verwoordt de gezamenlijke ambitie van gemeente en ondernemingsverenigingen” maakt De Groene duidelijk. “Samenwerking, een faciliterende gemeente en initiatiefrijke ondernemers zijn de bouwstenen om deze ambitie tot een succes te maken”. Vervolgt hij. Het programma meldt dat steeds verzoeken van bedrijven worden ontvangen die zich op een bestaande locatie, of in een nieuw te bouwen bedrijfspand willen vestigen. Het programma maakt ook melding van het optimisme van het midden- en kleinbedrijf(MKB) over de toekomst. Een recente studie wijst uit dat bijna 60 procent van de MKB ondernemingen verwacht dit jaar meer te verdienen dan in 2015, 10 procent voorspelt een daling. Over het gebied Planetenbaan in Maarssenbroek heeft een gespreksronde plaatsgevonden met potentiele investeerders om hen, de in het gebied leegstaande kantoorruimten, te interesseren. Ook hebben de gemeente Stichtse Vecht en de provincie de handen ineen geslagen om het Utrechtse platteland snel van glasvezel te voorzien. ”Nog deze zomer komt de U10( samenwerking van 10 Utrechtse gemeentes) met een voorstel het ‘verglazen’ van de buitengebieden zo snel mogelijk gezamenlijk aan te pakken” meldt de wethouder. Als mijlpalen worden onder andere de uitbreiding van VVV-info punten in Vreeland en het Vechtstreekmuseum genoemd, maar ook de ‘boodschappensteiger’ in Maarssen-dorp, de sanitaire voorziening en verbouwing van het Vechtstreekmuseum, de aanlegsteigers in Oostwaard en het ambitiedocument ‘Topdossier Bisonspoor’. Als tegenvaller noemt het programma de uitkomst van de peiling ‘MKB vriendelijkste gemeente’. In deze peiling, gebaseerd op tevredenheid van de ondernemer, het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente, de communicatie en het beleid van de gemeente met betrekking tot het MKB, en de beleving van de gemeentelijke lasten, neemt Stichtse Vecht de een na laatste 25e plek in.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES