Project geluidswal Maarssenbroek

zaterdag 11 februari 2017 10.10 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 11 februari 2017 10.10 uur | auteur: PB Gemeente Stichtse Vecht
Foto: Jan Van Dam

Netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens hebben de gemeente er op attent gemaakt dat hun leidingen nabij de geluidswal in Maarssenbroek niet overal meer bereikbaar zijn. Dit is wel nodig om voor onderhoud of werkzaamheden in geval van een storing snel te kunnen handelen. In het vastgestelde uitvoeringsplan staat beschreven op welke manier dit opgelost gaat worden.

Veilig, toegankelijk en bereikbaar

De doelstelling van het project Geluidswal Maarssenbroek is om het leidingtracé nabij de geluidswal in Maarssenbroek veilig, toegankelijk en bereikbaar te maken voor de verschillende nutsbedrijven.

Een aantal leidingen zijn gelegen in tuinen van bewoners of onder bouwwerken zoals een schuur. Dat levert een veiligheidsrisico op omdat de leidingen in het geval van onderhoud, storing of calamiteit niet bereikbaar zijn. De gemeente is een traject gestart om samen met de bewoners, Stedin en Vitens te onderzoeken op welke manier dit opgelost kan worden. Mede op basis van input van de bewonersavonden is een uitvoeringsplan opgesteld. Daarin staat onder andere dat Vitens en Stedin de toegankelijkheid tot het leidingtracé willen organiseren op een manier waarbij het grootse gedeelte van de tuinen behouden kan blijven.


Raadsbijeenkomst 21 februari

Het college van B&W heeft op 7 februari het uitvoeringsplan fase 2 “geluidswal Maarssenbroek” vastgesteld. Begin april 2017 besluit de gemeenteraad over het uitvoeringsplan. Voorafgaand aan het besluit is op 21 februari a.s. om 19.30 uur een openbare raadsinformatieavond over dit onderwerp. Als u belangstelling heeft om deze avond bij te wonen, dan bent u van harte uitgenodigd. Indien u van de gelegenheid gebruik wilt maken om in te spreken dan kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffie@stichtsevecht.nl.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES