Dumpen van grofvuil grote ergernis

dinsdag 14 februari 2017 10.09 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 14 februari 2017 10.14 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Het illegaal bijplaatsen en dumpen van grof afval bij ondergrondse containers en/of verzamelplaatsen, geeft veel ergernis bij bewoners. Vooral in Zwanenkamp, Zebraspoor, Antilopespoor, Bisonspoor, en Breukelen-noord geeft dit grote irritatie bij omwonenden in deze wijken. De PvdA fractie van Stichtse Vecht heeft het college hier vragen over gesteld. De fractie verwijst naar de stad Utrecht waar dit probleem ook heeft gespeeld, maar door een adequate aanpak blijken er goede resultaten te zijn geboekt.

“In de gemeente Utrecht heeft dit probleem ook gespeeld. In de raadsbrief van de gemeente Utrecht “Communicatie Het Nieuwe Inzamelen en ontwikkelingen bij plaatsingen” wordt het probleem adequaat aangepakt door een ketensamenwerking Inzamelen, Schoon en Handhaven. Uit contacten met de fractie van de PvdA in Utrecht blijkt dat er door dit aanvalsplan al goede resultaten zijn geboekt.” Begint fractievoorzitter Maarten van Dijk zijn betoog. Tevens wijst Van Dijk in de brief op een subsidie die voor gemeenten beschikbaar is om de extra aanpak van zwerfvuil te bevorderen. “Dat afvalfonds stelt hiervoor twintig miljoen euro per jaar beschikbaar aan de gemeenten.” Meldt Van Dijk. Omgerekend is dat 1.18 euro per inwoner in 2017 volgens de PvdA fractie. “Het enige wat de gemeente moet doen is een jaarplan in te vullen. De vergoeding biedt ruimte voor andere werkwijzen en het nemen van extra maatregelen voor een schonere openbare ruimte. Maar let op: u heeft tot 1 maart 2017 de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen.” zegt Van Dijk belerend.

In de brief vraagt de PvdA onder andere, Is het college bereid om de vernieuwende aanpak in Utrecht ten aanzien van de bij plaatsingen ook in Stichtse Vecht in te voeren zodat de bewoners zich hieraan niet meer hoeven te ergeren? De aanpak levert dan ook minder meldingen op en “Het Nieuwe Inzamelen” kan op meer steun van de bewoners rekenen.

Bent u bereid bij de invoering van de Utrechtse-aanpak dit met de bewoners te communiceren.

Is het College bekend met de subsidie die het Afvalfonds beschikbaar stelt aan gemeenten om de extra aanpak van zwerfafval te bevorderen. Heeft de gemeente Stichtse Vecht al een subsidieaanvraag ingediend of is zij voornemens dit nog voor 1 maart 2017 te doen? Zo ja, voor welke activiteiten is of wordt er subsidie aangevraagd?

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES