Hartreanimatie in Stichtse Vecht: van rood naar groen

woensdag 15 februari 2017 18.29 uur | laatst gewijzigd: woensdag 15 februari 2017 18.32 uur | auteur: Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht

In februari 2016 werd de eerste buiten-AED in Stichtse Vecht door wethouder Koops onthuld. Een jaar later zijn er al 35 buiten-AED’s beschikbaar. In die zelfde periode steeg het aantal inzetbare - bij Hartslag NU aangemelde - burgerhulpverleners van 275 naar 437. Een forse stap in de goede richting, op de kaart van de RAVU staat de gemeente Stichtse Vecht niet meer in het rood. Maar de doelstelling is om in 2018 te beschikken over zeker 60 buiten-AED’s die 7/24 beschikbaar zijn en over 650 inzetbare burgerhulpverleners, dat is 1% van de bevolking. Die zijn nodig om hulpverlening binnen 6 minuten na een hartstilstand te garanderen in de gemeente Stichtse Vecht. De Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht presenteerde dinsdagavond 14 februari de plannen voor 2017 aan zijn coördinatoren, contactpersonen en eigenaren van de buiten-AED’s.

Om het aantal burgerhulpverleners te vergroten wordt de stichting sinds kort ondersteund door Alexandra van der Schaaf die vraag naar en aanbod van reanimatiecursussen verzorgt. Zij brengt mensen of groepen mensen in contact met gecertificeerde opleiders. Te bereiken onder aschaaf@kpnmail.nl .
Vooral in Maarssenbroek zullen er nog veel buiten-AED’s beschikbaar moeten komen. Via de wijkraden worden ingangen gezocht om dat te bereiken, maar het gaat de stichting niet snel genoeg. Met subsidie van de gemeente stelt de stichting de buitenkast beschikbaar. Een instelling of particulier die zijn AED achter de deur vandaan wil halen en 7/24 beschikbaar wil stellen voor de hele gemeenschap kan contact opnemen met contact@hartreanimatiestichtsevecht.info .

Op deze avond werd ook bekend gemaakt dat in de gemeente Stichtse Vecht er ca. 24 hartreanimaties per jaar plaatsvinden. Onderzoek wijst uit dat de mensen die na een reanimatie het ziekenhuis kunnen verlaten dat in goede conditie doen. Ook is uit onderzoek duidelijk geworden dat 91% van de burgerhulpverleners met een positief gevoel terugkijkt op de reanimatie. Kortom, allemaal redenen om de hartreanimatie in de gemeente nog beter te organiseren en in het groen te raken op de reanimatiekaart van Nederland. Volg de stichting via de site www.hartreanimatiestichtsevecht.info .

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES