Stefan Hauwert nieuwe hoofd jeugdopleiding OSM ‘75

vrijdag 17 februari 2017 07.31 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 17 februari 2017 07.37 uur | auteur: Erwin Wildschut

OSM is blij te melden dat in de persoon van Stefan Hauwert een nieuwe hoofd jeugdopleiding is gevonden voor onze voetbalvereniging. Stefan volgt Ronald Siemons als HJO op, nadat Ronald om zijn moverende redenen te kennen gaf de functie niet meer te kunnen invullen. We zijn blij dat we snel konden schakelen aangezien we het hier over een belangrijke functie hebben in de invulling van het technisch beleid.

Ik sprak met Marcel Feringa (links op de foto) van de Technische Commissie van OSM ’75 en Stefan Hauwert (rechts op de foto), de nieuwe HJO over deze nieuwe samenwerking.

Marcel gaf aan dat we nu een volgende stap willen zetten in het uitvoering geven aan het Technisch Beleidsplan, waarin de rol van HJO zeer belangrijk is. Een concrete stap die we gaan zetten is het opstellen en uitvoeren van een opleidingsplan. We willen er naar toe dat alle selectietrainers gekwalificeerde trainers zijn. Dat is echt een speerpunt van de TC. Ook zal er veel aandacht zijn voor de niet selectietrainers, waar toch ook het opleiden centraal staat.

Een andere belangrijke rol voor de HJO is het begeleiden van de nieuwe KNVB speelwijze voor JO8 en JO9 komend seizoen. Het seizoen er op zal er naar waarschijnlijkheid ook een nieuwe speelwijze komen voor de JO10 en JO11.

Marcel geeft aan dat we in zijn algemeenheid méér met onze trainers bezig willen zijn, door trainersoverleggen, een kick-off voor zowel de eerste als tweede seizoenshelft.

Uiteraard willen we ook Stefan nader voorstellen in zijn rol. Stefan geeft aan zich uiteraard te kunnen vinden in bovenstaande verwachtingen. De HJO gaf aan het cruciaal te vinden dat hij makkelijk benaderbaar is, met name voor alle trainers binnen OSM en hen te helpen de jeugdopleiding op een hoger plan te krijgen. Er zal een soort spreekuur komen, voor trainers, ouders en/of spelers die vragen hebben over hoe het gaat met de opleiding binnen OSM. Ook is er inmiddels een mailadres via welke Stefan te benaderen is; hjo@osm75.nl. Stefan gaf aan erg te hechten aan het maken en nakomen van afspraken en zal dus ook snel reageren op mails die hem gestuurd worden.  

Waar Stefan ook waarde aan hecht is het nader invulling geven aan de beoordelingscyclus, zoals deze in het technisch beleidsplan staat en hier samen met de trainers echt mee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk wil hij ook een belangrijke rol spelen in het doorstromen van onze jeugd naar één van de zaterdagselectie elftallen. 

Zowel de TC als Stefan zijn er van overtuigd met deze hernieuwde invulling van de positie van HJO weer een belangrijke stap te hebben gemaakt in de groei van onze club.

 

Namens het Bestuur

Erwin Wildschut

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES