Monumenten behouden door subsidie Provincie Utrecht

woensdag 22 februari 2017 08.52 uur | laatst gewijzigd: woensdag 22 februari 2017 08.03 uur | auteur: Robbert Oelp

De provincie Utrecht draagt vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels 3,3 miljoen euro bij aan de restauratie van zeventien rijksmonumenten in de provincie. Met behulp van deze bijdragen blijven deze markante monumenten behouden en wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het wegwerken van de restauratieachterstand. In Stichtse Vecht gaat het om de Oranjerie van Nijenrode en de muur van buitenplaats Doornburgh. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Zeventien projecten
De zeventien gehonoreerde projecten bestaan uit: zes historische buitenplaatsen, vijf kerken, twee scholen, een klooster, een museum, een begraafplaats en een onderdeel van een kerk (retabel). De projecten zijn: Landhuis de Horst (Utrechtse Heuvelrug, Driebergen), Kasteel de Haar (Utrecht), Oranjerie Nijenrode (Stichtse Vecht, Breukelen), Kasteel Amerongen (Utrechtse Heuvelrug, Amerongen), Buitenplaats Beerschoten-Willinkshof (Utrechtse Heuvelrug, Driebergen), Muur buitenplaats Doornburgh (Stichtse Vecht, Maarssen), Sint Jozefkerk Achterveld (Leusden), Sint Bavokerk Harmelen (Woerden), Augustinus Kerk (Utrecht), Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (Houten), Dorpskerk Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug, Maarsbergen), Oude School (Oudewater), Koningin Wilhelminaschool (Utrecht), Voormalig klooster Mariënhof (Amersfoort), Museum Flehite (Amersfoort), Begraafplaats Hogewal (Woerden) en het retabel in de Grote Kerk (Vianen).

Subsidie
In totaal ontving de provincie 33 verzoeken om subsidie. De aanmeldingen zijn getoetst aan een aantal selectiecriteria; 17 van de 33 aanvragen voldeden aan deze criteria. Desgewenst konden aanvragers gebruik maken van een zogenaamd keukentafelgesprek, met onder meer een uitleg over cofinanciering. De provincie informeerde aanvragers over aanvullende subsidiemogelijkheden, zoals fondsen of een lening bij het NRF en de BRIM. Ook konden aanvragers gratis een duurzaamheidsscan laten uitvoeren op locatie. Eigenaren ontvingen op basis van de scan een op het gebouw toegepast rapport, waarin het huidige energieverbruik is opgenomen, een overzicht van maatregelen welke het meest opleveren en de terugverdientijd.

Duurzaamheid
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts over de subsidieregeling 'Erfgoedparels': “De Rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van onze provincie. Daar moeten we met z’n allen zuinig op zijn. Monumentenzorg is geen zorg van overheden alleen. Het zijn primair de eigenaren die de verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding van hun bezit en de monumentale waarde daarvan. De provincie heeft vooral een ondersteunende taak, zowel richting gemeenten als richting eigenaren.”

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES