Tentoonstelling 50 jaar Ludgeruskerk Loenen

dinsdag 17 februari 2015 21.34 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 17 februari 2015 21.38 uur | auteur: PB Joseph Toonen

Op zondag 12 april wordt het vijftigjarig bestaan van de Ludgeruskerk in Loenen aan de Vecht gevierd. Dat gebeurt o.a. door een plechtige eucharistieviering in de ochtend en een presentatie van een aantal koren ui t Stichtse Vecht in de middag.

Rondom die viering is er ook een tentoonstelling  ’50 jaar Ludgeruskerk Loenen’.  Iedereen die foto’s, artikelen, boeken,  krantenartikelen enz.  enz. heeft rondom de bouw, de opening en de eerste jaren van de kerk wordt verzocht die herinneringen in bruikleen af te staan voor de tentoonstelling. Contact via Wilma van Schaick (g.schaick@kpnplanet.nl ) tel 0294234618. Inleveren tijdens de opening van het secretariaat op elke donderdagmiddag van 14 tot 16 uur kan ook: Margrietlaan Loenen.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES