Ruimtelijke procedures gebiedsontwikkeling Harmonieplein opgestart


donderdag 20 april 2017 16.28 uur | laatst gewijzigd: donderdag 20 april 2017 17.30 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht heeft de ruimtelijke procedures voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein opgestart. Het gaat om de RO procedures voor: het Kindcentrum 0-12 jaar, het Zuidblok en het Noordblok. Er wordt één integrale toelichting gemaakt en drie deelbestemmingsplannen. De drie onderdelen kunnen elkaar niet vertragen vanwege eventuele bezwaren. De gemeente streeft ernaar de drie deelplannen tegelijk ter inzage te leggen.

De gemeente wil de vaart erin houden. Er komt geen voorontwerp bestemmingsplan maar gelijk een ontwerpbestemmingsplan. Deze plannen worden eerst besproken met de klantkbordgroep en de vaste overlegpartners zoals provincie en waterschap. Vervolgens zal het college haar mening over de ontwerpbestemmingsplannen geven. Daarna worden de ontwerp- bestemmingsplannen 6 weken ter inzage gelegd en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een zienswijze (bezwaar) kenbaar te maken aan gemeenteraad.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES