Lintjesregen 2017: Dertien Koninklijke Onderscheidingen in Stichtse Vecht

woensdag 26 april 2017 11.26 uur | laatst gewijzigd: donderdag 27 april 2017 12.53 uur | auteur: Robbert Oelp

Op woensdag 26 april ontvingen 13 inwoners van Stichtse Vecht een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marc Witteman. De Koninklijke onderscheidingen gingen dit jaar naar: De heer H.J. Bleeker uit Breukelen - De heer H. Bosman uit Maarssenbroek - De heer J.W. Brinkhof uit Maarssen - De heer H. Hering uit Breukelen - De heer C.W.H. den Hertog uit Breukelen - De heer P. de Jong uit Breukelen - De heer dr. B.A.H.G. Jütte uit Maarssen - De heer L. Schreurs uit Nieuwer Ter Aa - Mevrouw I. Schriever-Spruit uit Breukelen - De heer K.W. van Teeseling uit Maarssenbroek - Mevrouw S.P.M. Verkroost-Agterberg uit Maarssen - De heer P.H. Verkroost uit Maarssen en De heer E. Woltjes uit Maarssen.

Achtergrondinformatie gedecoreerden lintjesregen 2017:

De heer H.J. Bleeker uit Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Krijgt de onderscheiding vanwege zijn langdurige vrijwilligerswerkzaamheden als secretaris vanaf de oprichting van schaatsvereniging ‘Hardrijdersclub (HC) De Vechtstreek’ in Maarssen (1968-2014) en als secretaris van de Almvereniging in het Oostenrijkse Königsleiten (1979-2016). “40 jaar lang was hij het gezicht en aanspreekpunt voor HC De Vechtstreek en haar leden”, aldus burgemeester Witteman in zijn toespraak.

De heer H. Bosman uit Maarssenbroek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwilligersactiviteiten onder meer op het terrein van het kerkelijk leven. Zo organiseert hij als bestuurslid van de Stichting de Opwekking sinds 1977 grote evenementen, zoals de jaarlijkse Pinksterconferentie. Daarnaast is de heer Bosman  sinds 1987 bestuurslid van de Stichting ‘Zending en Gemeente’  waar hij verantwoordelijk is voor zendelingen in Suriname, Haïti, Curaçao, Martinique en Frankrijk en van 2001 tot 2010 ‘oudste’ bij de Evangelie Gemeente Morgenstond in Nieuwegein. Maar ook is de heer Bosman sinds 2005 een actief secretaris bij Ondernemersvereniging Stichtse Vecht. ”Het oliemannetje in het bestuur die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt.”, zo memoreerde burgemeester Witteman hem in zijn toespraak. 

De heer J.W. Brinkhof uit Maarssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Wordt onderscheiden vanwege zijn inzet als een veelzijdig vrijwilliger. Zo begon hij al in 1957 als hulp van zijn vader om bij kloostercomplex priorij Emmaus ‘De Doornburgh’ te maken voor de zusters. Sindsdien verricht hij als tuin- en klusjesman allerhande werkzaamheden op het landgoed.  Daarnaast is de heer Brinkhof sinds 1980 vrijwilliger en lid van het parochiebestuur Heilig Hart Kerk. Hier verzorgde hij tussen 2012 en 2015 rondleidingen voor het carillon-project. Van 1995-2004 was hij intensief betrokken bij de restauratie van de Heilig Hart Kerk. Ook voor Gilde Stichtse Vecht is hij bijna wekelijks tot 2015 veertien jaar lang verzorger van rondleidingen geweest. Ook was de heer Brinkhof suppoost en gastheer voor het Vechtreekmuseum (1997-2014). Voorts was hij ook nog penningmeester en vicevoorzitter van de regio Noordwest Utrecht en bestuurslid van het gewestelijk bestuur Bouwend Nederland.

De heer H. Hering uit Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Hering ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als onder andere presentator voor de toenmalige lokale omroep van Breukelen; Radio Polderland.  Daarnaast is hij sinds eind jaren negentig secretaris en voorzitter van de Vereniging Vechtstreek Symfonie Orkest. In zijn toespraak memoreerde burgemeester Witteman dat de heer Hering enorm veel tijd aan zijn orkest besteedt en dat dit alom wordt gewaardeerd. De heer Hering was vijf jaar als docent verbonden aan Stichting Werken in Breukelen (SWIB). Hier doceerde hij Bahasa Indonesia aan Nederlanders en gaf hij Nederlands en Engels aan Indonesische studenten.

De heer C.W.H. den Hertog uit Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Den Hertog krijgt de onderscheiding vanwege zijn langdurige vrijwillige verdiensten op kerkelijk gebied (1988 tot heden) en dan specifiek voor de Hervormde gemeente (thans PKN) in Nieuwer Ter Aa. In zijn toespraak noemde burgemeester Witteman de activiteiten van de heer Den Hertog als ouderling en diaken, als preekregelaar en als bestuurslid van de mannenvereniging van de kerkgemeenschap. Van 2000 tot 2010 is Den Hertog als bestuurslid verbonden geweest aan de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa.

De heer P. de Jong uit Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
“Als geen ander maak je van elke rit een feestje, waarbij je vooral oog hebt voor je gasten”, zei  burgemeester Witteman in zijn toespraak. De heer De Jong krijgt onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten als vrijwilliger bij het Rode Kruis als chauffeur op de Rode Kruis-(rolstoel-)bus (2001-2007) en bij de Protestantse wijkgemeente ‘Pauluskerk’ in Breukelen. Hier was hij lid van het college van beheer van de Gereformeerde kerk en is nu lid van de gefuseerde beheercommissie. De Jong was ook actief als koster en is nu coördinator van alle kosters. Ook is hij vrijwilliger bij Zorggroep  ‘de Vechtstreek’. Hier ondersteunde hij onder meer de verhuizing van woonzorgcentrum ‘De Aa’ van de tijdelijke locatie naar de nieuwbouw, verzorgde hij de inrichting en is nu chauffeur op de rolstoelbus. Sinds 2012 is de heer De Jong ook vrijwilliger bij het signaleringsteam van de wijk Breukelen-Midden.

De heer dr. B.A.H.G. Jütte uit Maarssen (Officier in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Jütte ontvangt zijn hoge onderscheiding voor zijn jarenlange (vrijwilligers-)activiteiten op het terrein van het behoud van cultureel erfgoed. Als éminence grise heeft hij als specialist veel betekend voor de museumwereld, de archieven en de monumenten, zoals de burgemeester memoreerde in zijn toespraak. Jütte heeft een belangrijke rol gespeeld bij het wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van nieuwe specialisten op het terrein van preventieve conservering.  Hij heeft het boek “Passie voor Erfgoed” geschreven om zijn praktijkkennis te borgen voor zijn pensionering. Maar na zijn pensionering ging hij onverminderd door met zijn werkzaamheden in binnen- en buitenland. De heer Jütte staat zowel nationaal als internationaal te boek als de absolute kenner van gebrandschilderde ramen en methodes om collecties te conserveren. Sinds 1983 is hij lid van het Nederlands Technisch Comité van het Corpus Viteraum Medii Aevi (CVMA). Het CVMA is een internationale organisatie die zich richt op het behoud van middeleeuwse gebrandschilderde ramen. Hier neemt hij regelmatig deel aan vergaderingen en internationale bijeenkomsten.Voorts is Jütte adviseur preventieve conserveringen van een aantal organisaties en is hij de spil in een het Klimaatnetwerk. Dit netwerk richt zich op een gezamenlijke strategie voor de bepaling van een verantwoord museaal binnenklimaat.

De heer L. Schreurs uit Nieuwer Ter Aa (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Schreurs wordt onderscheiden vanwege zijn langdurige kerkelijke verdiensten voor de Hervormde gemeente Nieuwer Ter Aa. Van 1984 tot 1996 was hij diaken van de Hervormde Gemeente (nu PKN), waar hij de verantwoording had voor de financiën. Tevens was hij moderamen lid en bestuurslid van de mannenvereniging. Ook verrichtte hij hand- en spandiensten voor de kerk. Van 2006 tot heden is de heer Schreurs diaken van de Hervormde Gemeente (nu PKN). “Hierdoor weet hij als geen ander wat er speelt in de kern Nieuwer Ter Aa”, zei burgemeester Witteman in zijn toespraak. Voorts was de heer Schreurs van 1995 tot 2002 bestuurslid van de School met de Bijbel in Nieuwer ter Aa. In die periode heeft hij een goede overblijfregeling opgezet.

Mevrouw I. Schriever-Spruit uit Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Schriever ontvangt haar onderscheiding vanwege haar inzet als vrijwilliger (vanaf  2000 tot heden) en bestuurslid (vanaf 2010 tot november 2010) van Borstvoedingsorganisatie La Leche League. Een organisatie die zich wereldwijd inzet voor het geven van borstvoeding. “Een vrouw die constructief is voor de besluitvorming en die het belangrijk vindt om een goede sfeer te behouden” aldus burgemeester Witteman in zijn toespraak. Mevrouw Schriever geeft steun, hulp en informatie aan moeders die borstvoeding willen geven. Ook was zij eindverantwoordelijk voor het opleiden van Vlaamse leidsters en is zij nauw betrokken geweest bij de verzelfstandiging van de afdeling aspirantenbegeleiding.Sinds 1997 is mevrouw Schriever vrijwilliger bij de Pauluskerk in verschillende functies, zoals: lid van de leiding kindernevendienst (1997-2007), lid van de kerkenraad (2005-2013), lid van de liturgiecommissie (2006-heden), coördinator van de Taizévieringen (2005-heden), lid van de taakgroep Eredienst (vanaf 2015).

De heer K.W. van Teeseling uit Maarssenbroek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van Teeseling wordt in het bijzonder onderscheiden voor zijn verdiensten als beheerder en conciërge van de katholieke basisschool de Wilde Wingerd in Maarssenbroek. Hij ondersteunt circa 27 uur per week de leerkrachten en de leerlingen weten opa Karel – zoals hij wordt genoemd - ook altijd voor alles te vinden. Hier doet hij kopieerwerk, verhelpt storingen en zorgt voor het onderhoud van het pand, zelfs tijdens schoolvakanties. Sinds 2001 is de heer Van Teeseling lid en secretaris van de wijkcommissie Bloemstede en sinds 2012 ook lid en coördinator van het signaleringsteam. Hij organiseert de vergaderingen en verricht secretariaatswerkzaamheden. Sinds 2003 is hij vrijwilliger bij de Rooms-katholieke Verrijzeniskerk in Maarssenbroek waar hij verantwoordelijk is voor het parochieblad en de misboekjes.

Mevrouw S.P.M. Verkroost-Agterberg uit Maarssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Verkroost-Agterberg ontvangt haar Koninklijke Onderscheiding voor haar vrijwilligersactiviteiten als medeoprichter (vanaf 1991), vrijwilliger en penningmeester van de Stichting Wereldwinkel Maarssen. Hier is zij verantwoordelijk voor de inkoop, voorraadbeheer en de coördinatie van de werkgroepen. “Ze is bij elk aspect van de Wereldwinkel betrokken”, zei burgemeester Witteman in zijn toespraak. Dat gebeurde al vanaf 1980 toen zij als lid van de MOV-groep (Missie/Ontwikkelingssamenwerking/Vrede) van de Rooms-Katholieke St. Jan de Doper Vecht en Venen zich inzette voor de verkoop van fairtrade producten. Daarnaast is mevrouw Verkroost sinds 1970 als bestuurslid verbonden aan sportvereniging Helios in Maarssen. Hier was zij secretaris (1970-1981) en penningmeester (1981 tot heden).

De heer P.H. Verkroost uit Maarssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Verkroost, echtgenoot van mevrouw Verkroost, ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk. Burgemeester Witteman noemde het echtpaar Verkroost vrijwilligers bij uitstek. “Jullie vormen samen een vrijwilligersechtpaar. En dat is best wel bijzonder.” De heer Verkroost wordt onderscheiden voor zijn vrijwillige inzet voor onder andere de Stichting Wereldwinkel Maarssen. Werken met cijfers is hem op het lijf geschreven. Sinds 1996 is hij hier penningmeester. Verder houdt hij toezicht op de overige vrijwilligers en informeert bestuursleden en de bedrijfsleider over bijzonderheden. Vanaf 1989 is de heer Verkroost bestuurslid van de Accordeonvereniging in Maarssen. Tot 2012 als penningmeester en sindsdien als administrateur. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden Heilig Hart Kerk (2008-tot heden) en de Rooms-Katholieke parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen (1980 tot heden).

De heer E. Woltjes uit Maarssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Woltjes is een man die het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel heeft staan en altijd klaar staat voor zijn medemens, zo typeert burgemeester Witteman de heer Woltjes in zijn toespraak. De heer Woltjes ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige en bestuurlijke verdiensten voor Christelijke Omni Vereniging Desto, waar hij al 45 jaar actief is. Zo was hij onder andere oprichter, leider en aanvoerder van het zaalvoetbalteam, sinds 1991 wedstrijdsecretaris en vanaf 2006 bestuurslid van de afdeling voetbal. Door hem is Desto opgebouwd van 1 naar 18 teams en heeft hij ervoor gezorgd dat het een stabiele vereniging is geworden. Eén die klaar is voor de toekomst. Kortom: het gezicht van Desto! Voorts was de heer Woltjes jeugdleider van de Protestantse gemeente Zuilen Bethelkerk (1987-1991), lid van de kerkenraad, lid van de diaconie en voorzitter van de diaconie van deze kerkgemeenschap, pleegouder van kinderen uit Wit-Rusland, bestuurslid (public relations en sponsoring) van de bazaarcommissie van de Protestantse kerkgemeente Open Hof in Maarssen (2002-2009). Sinds 2016 is de heer Woltjes lid van de ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES