‘Geen Aldi vestiging aan de Planetenbaan’

woensdag 17 mei 2017 07.42 uur | laatst gewijzigd: woensdag 17 mei 2017 08.45 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Ondanks pleidooien van enkele politieke partijen om een vestiging van een Aldi aan de Planetenbaan toe te staan, heeft een meerderheid van deze raad daar tegengestemd. Het voorstel van het college om de verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een Aldi vestiging aan de Planetenbaan in Maarssenbroek af te wijzen en de zienswijze ongegrond te verklaren, werd door een meerderheid van de raad gesteund. In de brief van 22 februari 2016 heeft het college de aanvraag om omgevingsvergunning geweigerd voor het vestigen van een Aldi aan de Planetenbaan 9 - 10 te Maarssen. Uit de geldende beleidskaders volgt dat het initiatief niet in overeenstemming is met het gemeentelijke beleid. Ook volgt uit de advisering van het adviesbureau Kardol dat het plan niet voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Tijdens het debat over dit onderwerp bleken sommige politieke partijen in Stichtse Vecht voorstander te zijn van een Aldi vestiging aan de Planetenbaan in Maarssenbroek. Volgens Gerry Rijsterborgh(M2000) is het gebied geen bedrijventerrein en zou de vestiging van de supermarkt heel goed passen. Volgens Rijsterborgh is een groot deel van de inwoners het daarmee eens, verwijzend naar reacties op Facebook. Dinno de Meer(CDA) merkte op dat er andere gebieden zijn die wel als winkelgebied zijn bestempeld. De Meer verwijst naar het winkelcentrum in Bisonspoor waar volgens hem door leegstand ruimte genoeg is. Lokaal Liberaal vraagt zich af of de door De Meer genoemde leegstand in Bison Shopping Center is ontstaan door de extreem hoge huren in het Center. Maarten van Dijk(PvdA) is van mening dat de Aldi vestiging op deze locatie juist een toegevoegde waarde heeft. In een antwoord aan de raad zegt wethouder Pieter de Groen: “wij zijn niet tegen de Aldi, maar tegen vestiging op deze locatie. De reeds aanwezige Lidl wil ook uitbreiden, wij hebben duidelijk gesteld daar tegen te zijn. Retail hoort op de locatie Bisonspoor is onze mening.” De Groene verwijst verder naar het, op verzoek van het college, gedane onderzoek door prof. Koelewijn van Nijenrode Business Universiteit, en adviesbureau Kardol. Een meerderheid van de raad is het eens met het voorstel van het college de aanvraag voor het vestigen van een Aldi aan de planetenbaan te weigeren.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES