Hondenbeleid ligt in handen van werkgroep

woensdag 25 februari 2015 22.16 uur | laatst gewijzigd: woensdag 25 februari 2015 21.23 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

In antwoord op de schriftelijke vragen van Lokaal Liberaal over het hondenbeleid in wijkpark Maarsenbroek, vooral het voornemen om een gedeelte van het park ‘no go area’ voor honden te maken, heeft het college van Stichtse Vecht geantwoord dat de werkgroep ‘Wijkpark Maarssenbroek’ het bestaande hondenbeleid zal evalueren, en een definitief advies zal opstellen.

Volgens het college bestaat deze werkgroep uit vertegenwoordigers van vijf wijkcommissies van de vijf wijken gelegen aan het wijkpark. “De werkgroep heeft mede als doel het bestaande hondenbeleid in het wijkpark te evalueren.

Door de werkgroep zal een definitief advies worden opgesteld. Dit advies zal worden betrokken bij de besluitvorming door het college, evenals een advies van de GGD over gezondheid en hondenpoep en een rapport naar aanleiding van een enquête onder de gebruikers van het park. Wat nog ontbreekt, is een onderzoek onder basisschoolleerlingen. Zij zijn namelijk niet betrokken bij een enquête onder de gebruikers van het park, terwijl deze groep juist ook gebruiker is van het wijkpark.

Verschillende mogelijkheden en varianten met betrekking tot het park voor alle gebruikers worden momenteel door de werkgroep besproken.” Meldt het college in haar antwoord. “De uiteindelijke keuzes van de werkgroep zullen in het advies van de werkgroep aan het college worden verwoord. Uiteindelijk zal het college alle belangen afwegen en tot een besluit komen. “ gaat zij verder. De vraag of het college vindt dat dit een bevoegdheid van het college is, of dat dit voornemen eerst aan de raad moet worden voorgelegd, verwijst het college naar de thans geldende Algemeen Plaatselijke Verordening(APV). “Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de APV gebieden aanwijzen waar andere regels gelden ten aanzien van de opruim- en aanlijnplicht. Op basis hiervan zijn in 2012 en 2014 gebieden aangewezen in onze kernen. Vanwege diverse vraagstukken in het wijkpark zal door de Werkgroep Wijkpark Maarssenbroek een advies worden opgesteld, dat zal worden betrokken bij de besluitvorming door het college. “.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES