Gemeente maakt afspraken over gebruik of aankoop gemeentegrond

donderdag 01 juni 2017 20.31 uur | laatst gewijzigd: donderdag 01 juni 2017 21.31 uur | auteur: PB Gemeente Stichtse Vecht
Foto: Jan Van Dam

Enkele maanden geleden vond de eerste informatieavond plaats over het project Grondgebruik voor de bewoners van de wijken Valkenkamp, Zwanenkamp, Zebraspoor en Spechtenkamp. Op maandagavond 12 juni vindt een tweede informatieavond plaats, maar nu voor de overige wijken van Maarssenbroek. De avond start om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk (Reigerskamp 611 te Maarssen).

Wethouder Van Vossen en het projectteam geven een toelichting op het project en aanwezigen kunnen hier  algemene vragen te stellen. Er wordt op deze avond niet ingegaan op individuele situaties, daarvoor komen de medewerkers van het project persoonlijk langs. Het project loopt voorspoedig, met veel betrokken bewoners is contact en de gemeente ontvangt veel aanvragen voor de aankoop van gemeentegrond.  

Gebruik gemeentegrond

Op veel plekken in Stichtse Vecht hebben bewoners een stukje gemeentegrond in gebruik als tuin zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn bewoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. De gemeente heeft het grondgebruik nu in kaart gebracht en gaat afspraken maken met de bewoners die het betreft. Voor de bewoners wonende aan de geluidswal in Maarssenbroek start binnenkort een afzonderlijk project.  

Aankopen stukje gemeentegrond

Bewoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woning gebruiken, krijgen de gelegenheid om deze strook grond te kopen tegen een verlaagde projectprijs. Ook sommige stroken gemeentegrond, direct grenzend aan woonpercelen, die niet in gebruik zijn genomen, kunnen voor verkoop tegen een verlaagde projectprijs in aanmerking komen. Het aanvraagformulier voor de aankoop van een stukje gemeentegrond vindt u op www.stichtsevecht.nl/grondgebruik.  

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam van het project Grondgebruik. Uiteraard kunt u ook bellen of mailen: (0346) 25 43 33 of grondgebruik@stichtsevecht.nl. Ook vindt u meer informatie op de website www.stichtsevecht.nl/grondgebruik

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES