Welk ‘cijfer’ geeft u het doelgroepen/leerlingenvervoer van Stichtse Vecht?

donderdag 02 april 2015 07.44 uur | laatst gewijzigd: donderdag 02 april 2015 08.57 uur | auteur: De thermometer van Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht (samenwerking van gemeenten) is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer (Regiotaxi, leerlingenvervoer etc.). Zoals jullie weten is de Thermometer Stichtse Vecht opgericht om met elkaar vast te stellen wat er speelt in onze gemeente. De komende periode willen we beter kunnen vaststellen hoe het gaat met doelgroepen/ leerlingenvervoer in Stichtse Vecht?

Op deze manier kunnen we duidelijk maken wat er goed gaat en wat er beter moet. Zijn er situaties/ goede voorbeelden (top!)/ schrijnende gevallen (flop!) inzake doelgroepenvervoer / leerlingenvervoer In Stichtse Vecht? Deel ze via www.antwoordvooroverheden.nl/project/de-thermometer-van-stichtse-vecht/

Doelgroepenvervoer/leerlingenvervoer. Kan het slimmer, goedkoper, anders? Heb je nieuwe ideeën (tip!), wensen, behoeften en initiatieven op het gebied van mobiliteit / doelgroepenvervoer/ leerlingenvervoer. Reik je verhaal aan op de thermometer Stichtse Vecht.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES