Aanpak grootste ergernis leidt tot vier bekeuringen

zaterdag 05 augustus 2017 14.15 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 05 augustus 2017 15.39 uur | auteur: Robbert Oelp

Al jaren wordt de overlast van hondenpoep gezien als grootste ergernis binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht. De BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) hebben de controles geïntensiveerd met als resultaat vier bekeuringen.

Gemeente Stichtse Vecht: 'In de maand april is door de Boa’s gecontroleerd in Maarssenbroek in de wijken Boomstede en Bloemstede. Daarbij werden de hotspots rondom de school in Zwanenkamp, speelplek Zebraspoor-Spechtenkamp en parkeerterrein Zebraspoor ter hoogte van de nummers 474-477 meegenomen. De Kanaaldijk en een gedeelte van Broekland in Breukelen waren in mei de surveillanceplekken. Er is twee keer per dag gesurveilleerd, voornamelijk zichtbaar in uniform, een enkele keer in burgerkleding.' Twee bekeuringen zijn geschreven in Boomstede in Maarssen, één bekeuring is geschreven in Fazantenkamp en één bekeuring is geschreven op de Stinzenlaand Zuid in Breukelen.

Gemeente Stichtse Vecht kiest bij deze ergernis niet voor een harde lijn maar voor de weg van het geven van complimenten: 'Tijdens de controles hebben de Boa’s gesprekken gevoerd met bewoners en hondenbezitters. Bewoners zijn positief over de surveillances en blij dat er wat aan de hondenpoepoverlast gedaan wordt. Met hondenbezitters zijn er informatieve gesprekken gevoerd. Als de Boa’s signaleerden dat de hondenpoep werd opgeruimd, gaven zij een compliment. Door de controles is de overlast in de wijken minder. Ook zijn tot en met juli op FIXI minder klachten binnengekomen over hondenpoep.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES