Geluidsbelastingskaarten Stichtse Vecht zichtbaar

zaterdag 05 augustus 2017 14.54 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 05 augustus 2017 15.59 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht heeft geluidsbelastingskaarten opgesteld. Deze kaarten geven inzicht in de geluidssituatie over 2016. Per kaart wordt de geluidsbelasting van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai op woningen ingegeven. Deze kaarten zijn door de gemeente openbaar gemaakt.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Op basis van de geluidsbelastingkaarten wordt een Actieplan Omgevingslawaai opgesteld. In dit actieplan staat het geluidsbeleid en de te treffen maatregelen voor de periode 2018-2023. Het ontwerp van dit plan wordt medio volgend jaar gepubliceerd.'

De kaarten zijn online te bekijken: KLIK HIER.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES