Aldi wil helderheid over toekomst Breukels filiaal

maandag 07 augustus 2017 13.00 uur | laatst gewijzigd: maandag 07 augustus 2017 14.37 uur | auteur: Robbert Oelp

Aldi is al lange tijd bezig met het onderzoeken van de toekomstmogelijkheden voor haar winkel aan de Hazeslinger in Breukelen. Ideeën voor herontwikkeling op de Hazeslinger als verplaatsing van de winkel naar een locatie buiten de kern is daarbij aan bod gekomen. De Aldi onderzoekt een transformatie / ontwikkeling op de huidige locatie (zie foto) maar komt in de knoop met 'een opeenstapeling van wensen / voorwaarden' van de gemeente, aldus een brief aan het college van B&W. Daarmee staat een grootschalige transformatie van het Breukelse filiaal op de huidige locatie ter discussie.

Behouden voor winkelkern
De gemeente wil de Aldi behouden in de winkelkern. Aldi heeft de wens om zich buiten de kern te vestigen. De gemeente vindt dat niet passend in haar visie. Daarom wordt transformatie van het huidige filiaal op de Hazeslinger onderzocht waarbij wonen boven de winkel, parkeren op eigen terrein (ondergronds) en sociale woningbouw worden toegevoegd. Door middel van een brief aan het college van B&W heeft de Aldi te kennen gegeven op korte termijn duidelijkheid van de gemeente te willen hebben over een aantal cruciale onderdelen: 'Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de meeste recente schets van Mulleners zowel ruimtelijk en financieel niet haalbaar en gewenst blijkt.'

Knelpunten
De brief van Aldi aan het college stipt een aantal cruciale knelpunten aan: 'Uit onze berekeningen is naar voren gekomen dat het realiseren van een sociaal programma niet haalbaar is." En: 'Voor het bepalen van de toekomstige parkeersituatie in relatie tot het schetsontwerp wat er nu ligt, dient vervolgonderzoek gedaan te worden.' Ook de ontwikkeling van de Straatweg 130 komt naar voren: 'lndien er vergunning wordt verleend voor de realisatie van de appartementen aan de Straatweg 130 is aankoop van dat pand niet meer mogelijk en zal daarmee een nieuwe centrumontwikkeling met de Aldi niet meer realiseerbaar zijn. Een richting die ons, gezien de hoge maatschappelijke,economische en politieke prioriteit niet gewenst lijkt.'

Aldi benadrukt in de brief dat ze op korte termijn duidelijkheid wil hebben van de gemeente gezien de complexiteit van de ontwikkeling en de verschillende partijen die in dit plan een rol spelen. Transformatie op de huidige locatie is dan ook nog ver weg.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES