Maarssenbroekse 'Looping Towers' van internationale allure

zondag 10 september 2017 12.53 uur | laatst gewijzigd: zondag 10 september 2017 12.18 uur | auteur: Robbert Oelp

Op de Argentijnse website / Instagram account 'Revista Estilo Propio' zijn nieuwe foto's opgedoken van de landmark die in Maarssenbroek in het jaar 2020 gestalte moet krijgen. De door de Italiaanse architectuur Peter Pichler ontworpen 'Looping Towers' heeft inmiddels al de nodige internationale aandacht gekregen. Naast de Argentijnse interesse voor het concept heeft ook het Australische 'The Urban Developer' aandacht geschonken aan de innovatieve woontorens. Daarmee zijn de 'Looping Towers' inmiddels van internationale allure. Aanstaande dinsdag peilt het college het stedenbouwkundig kader van deze plannen bij de politiek. (Foto's Instagram 'Revista Estilo Propio en printscreens online webfilm).

De keuze voor de 'Looping Towers' is volgens de Australische uitgever 'The Urban Developer' gebaseerd op een internationale uitgeschreven competitie voor een concept dat 'een woonhub is die de voordelen van geïntegreerde openbare faciliteiten bevordert.' De ontwikkeling van de 'Looping Towers' is een onderdeel van het uitgebreidere plan 'Bisonspoor 2020' waarin een nieuwe woon- en leefomgeving wordt gecreëerd voor wonen, werken en winkelen tussen Utrecht en Amsterdam.

Ook verscheen er onlangs online een Engelstalig filmpje over de conceptplannen van deze nieuwe woontoren waarin meer achtergronden, aanpak en conceptontwikkeling aan bod komen.

Aanstaande dinsdag staat de peiling van het stedenbouwkundig kader Bisonspoor op de politieke agenda. Met dit stedenbouwkundig kader toetst het college het politieke draagvlak voor de plannen van de 'Looping Towers'. Deze torens hebben een maximale bouwhoogte van 70 meter en 23 verdiepingen. Bij voldoende draagvlak zal het college de plannen vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelende partij. Het is nu aan de politiek om te oordelen of een dergelijk pretentieus, innovatief, internationaal en modern concept past in een kern die sinds de jaren zeventig als 'bloemkoolwijk' door het leven gaat.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES