Belastingsamenwerking SWW niet toekomstbestendig - onvoldoende gestuurd op voorwaarden voor succes

dinsdag 12 september 2017 18.54 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 12 september 2017 22.36 uur | auteur: Robbert Oelp

Onafhankelijk onderzoeker Prof. dr. J. Bossert heeft zijn rapport opgeleverd over het functioneren van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW). De dienst kwam politiek en maatschappelijk ter discussie te staan door fikse overschrijding van de budgetten en het te laat versturen van de belastingaanslagen. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de complexiteit van de ICT waar de organisatie maar geen grip op kreeg. Daarnaast werd er onvoldoende gestuurd op de voorwaarden voor succes waardoor de problemen elkaar opstapelden. Het rapport trekt de conclusie dat BSWW in de huidige opzet niet toekomstbestendig is: 'Voor het voortbestaan van de organisatie zijn aanpassingen en verbeteringen op alle onderdelen noodzakelijk.'

Professor Bossert: ‘BSWW is onder een ongelukkig gesternte tot stand gekomen. De oorspronkelijke gedachte van een brede samenwerking tussen de drie gemeenten werd verlaten en BSWW bleef als enige onderdeel van samenwerking over. Dit heeft in de startperiode geleid tot onvoldoende bestuurlijke en ambtelijke aandacht voor deze uitvoeringstaak.’ 

Bestuursvoorzitter Freek Ossel: “Wij onderschrijven de hoofdlijnen van het rapport van professor Bossert en voelen ons verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling en de daarbinnen ontstane situatie. De gang van zaken is een flinke domper voor bestuurders en ambtenaren. We willen hiervan leren en de organisatie en de bestuurlijke en ambtelijke aansturing verbeteren. Vanaf januari 2017 genomen besluiten over het op orde brengen van de organisatie zijn al stappen in de goede richting. De medewerkers van BSWW verdienen deze verbeteringen, het heeft niet aan hun inzet gelegen. Er is hard gewerkt om de aanslagen toch zoveel mogelijk op tijd te versturen. Het is aan de gemeentebesturen om te onderzoeken wat de beste optie is voor de toekomst en daarbij geen overhaaste stappen te nemen.” 

De budgetten werden overschreden. Toch is er volgens de bestuurders geen sprake van een bodemloze put. De kosten van de belastingsamenwerking zijn - ondanks de overschrijdingen op het budget - 500.000 euro minder dan in de situatie voor de samenwerking. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES