Wethouder biedt excuses aan

woensdag 13 september 2017 08.53 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 september 2017 09.54 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Duidelijk aangeslagen en niet zonder emoties heeft wethouder Eric Balemans zijn excuses aangeboden over het voorstel de begraafplaatsen in Stichtse Vecht te privatiseren. “De manier waarop wij met U hebben gecommuniceerd is niet zoals het hoort” sprak hij tot de insprekers van dit onderwerp. Het verzoek van het CDA aan de wethouder om het voorstel van tafel te halen en in gesprek te gaan met bewoners en betrokkene kreeg grote steun van de andere commissieleden.

De heer Kroon vertelde dat het voorstel bij zijn familie hard was binnengekomen. In het familiegraf ligt zijn vader drager van de Bronzen Leeuw, een dapperheidsonderscheiding. De heer De Hartog gaf de wethouder het advies eerst contact op te nemen met de mensen die het aangaat. Hij vroeg zich af hoe men wil bezuinigen op het onderhoud van de begraafplaatsen: “er wordt geen onderhoud gepleegd” merkt hij op. De heer Van Kamp uit Vreeland vraagt zich af of de wethouder de aanname dat in Vreeland steeds meer mensen ervoor kiezen om gecremeerd te worden kan onderbouwen. De heer De Lang uit Kockengen noemde het voorstel van het college schandalig: “Mensen die dit verzinnen hebben geen hart en ziel, en wat betreft dat het niet kostendekkend is, is het ambtenarenbestand wel kostendekkend”. Tot slot liet De Lang weten bang te zijn te sterven en niet in zijn dorp begraven te worden. Wethouder Balemans zei, duidelijk aangeslagen en niet vrij van emoties, zich bewust te zijn van de boosheid en het verdriet die dit voorstel opwekt. Het door de overige commissieleden gesteunde voorstel van Hetty Veneklaas(CDA) aan de wethouder om het collegevoorstel terug te nemen werd door Balemans overgenomen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES