Afsluitende bijeenkomst vernieuwing sportparkgebied

maandag 18 september 2017 12.22 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 19 september 2017 09.40 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de afgelopen maanden samen met de sportclubs, bewoners en andere belanghebbende partijen gewerkt aan een gebiedsvisie voor de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Vanavond (maandagavond 18 september) vindt er de afsluitende informatiebijeenkomst plaats.

Een sportpark dat klaar is voor de toekomst. Met vitale sportverenigingen, moderne accommodaties en een breder sportaanbod. Eén met de buurt en verbonden met de groene omgeving. Dat is de ambitie van de gebiedsvisie die in de maak is. Er is nagedacht over hoe de sportparken beter verbonden kunnen worden met de omliggende buurten door een open, groene verbinding te maken met daarin recreatieve routes. De sportverenigingen willen daarbij graag moderne en kwalitatief goede voorzieningen. Hierdoor kan de bezetting van de velden in Utrecht / Stichtse Vecht worden verhoogd en kunnen ze in de toekomst meer leden aantrekken.

Om de plannen betaalbaar te maken en de afstand met omliggende buurten te verkleinen, is er met elkaar nagedacht over hoe de sportvelden aan de rand van het gebied plaats kunnen maken voor woningbouw zoals bijvoorbeeld in het plan rondom Daalseweide al eerder sprake van is geweest.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES