Reactie Stichtse Vecht op Centraal Planbureau: 'Plastic afval apart inzamelen blijft belangrijk'

woensdag 20 september 2017 18.07 uur | laatst gewijzigd: woensdag 20 september 2017 19.13 uur | auteur: Robbert Oelp

Het huidige systeem van plastic-inzameling levert weinig milieuwinst op, concludeert het Centraal Planbureau in een studie die vandaag is verschenen. Het CPB roept de overheid op om te kijken naar andere oplossingen. Linda van Dort wethouder Stichtse Vecht reageert: 'Door afval apart in te zamelen en te recyclen besparen we schaarse grondstoffen. Denk aan besparing van aardolie waar plastic van wordt gemaakt, hout en metaal. Het is dus van belang dat we met z’n allen afval blijven scheiden. Ik roep dan ook iedereen op om mee te doen, ondanks het nieuws van vandaag rondom het CPB-rapport over plastic inzamelen.' Het Centraal Planbureau schetst dat het grootste deel van het plastic afval bestaat uit een stroom van slechte kwaliteit die niet geschikt is voor hergebruik. Volgens het CPB wordt een deel alsnog verbrand. 'Wij hebben dit nieuws ook gehoord en we gaan dit rapport heel goed bestuderen', aldus wethouder van Dort.

 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES