Raad van State velt oordeel over Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Noord'

maandag 09 oktober 2017 09.44 uur | laatst gewijzigd: maandag 09 oktober 2017 11.14 uur | auteur: Robbert Oelp

Na een onderzoekscommissie heeft nu ook de Raad van State zich gebogen over het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Op basis van het op 2 december 2015 vastgestelde bestemmingsplan waren 14 beroepsschriften ingediend. De Raad van State stelt nu dat het bestemmingsplan op een aantal onderdelen moet worden aangepast en geeft de gemeente daarvoor 26 weken de tijd. Daarnaast moet de gemeente een stikstoftoets laten uitvoeren. Eerder concludeerde het Rapport Berenschot al dat er veel is misgegaan in het proces.

De gemeente krijgt de mogelijkheid om binnen 26 weken een aangepast plan vast te stellen waarin de volgende onderdelen worden aangepast:

1. Bouwvlak Nigtevechtseweg 186-188
  
Bij de situering dient vanuit het oogpunt van relevante milieuwetgeving rekening te worden gehouden met de afstand van het 
   bouwvlak tot het vergunde woonhuis;
2. Bestemming natuur en/of agrarisch oostelijk deel polder Mijnden;
3. Aanpassen onderdelen Zandpad 22 te Nieuwersluis;
4.
In de gelegenheid stellen Rijksstraatweg 188 om ruimtelijke onderbouwing aan te passen ten behoeve van een
    mestvergistings-/biogasinstallatie.

Stikstoftoets
Gemeente Stichtse Vecht moet een stikstoftoets laten uitvoeren. Gemeente Stichtse Vecht heeft dit bewust niet laten uivoeren: 'Dit risico is bewust genomen om onze agrariërs de bestaande bouwrechten te laten behouden. De Raad van State was echter genoodzaakt om op grond van de nieuwe jurisprudentie en wetgeving het natuurbelang te volgen. Dit betekent dat we alsnog de stikstoftoets moeten uitvoeren.' Het bestemmingsplan omvat circa 70 agrarische bouwvlakken. Binnen de bestaande bouwvlakken is onvoelde onderbouwd hoeveel stikstof hieruit gegenereerd kan worden. De bouwvlakken bieden riumte om extra te bouwen ten opzichte van de huidige situatie.

De volledige uitspraak is te lezen op de website van de Raad van Stage: KLIK HIER

Rapport Berenschot
Al eerder stond het bestemmingsplan politiek op de agenda. Er werd een raadscommissie opgetuigd en een onafhankelijk onderzoeker gevraagd een rapport op te stellen. Dat onderzoek concludeerde dat er geen feiten en omstandigheden van vermeende schendingen van wet- en/of regelgeving waren vastgesteld. Het rapport concludeerde wel dat er veel is misgegaan waardoor de schijn ontstond dat de gemeente met opzet zaken achter had gehouden, zaken verkeerd had voorgesteld en/of personen zijn bevoordeeld. Met de rechterlijke uitspraak moet nu de gemeente het bestemmingsplan op delen aanpassen en een stikstoftoets laten uitvoeren.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES