Fraude met uitkeringen, hennep en inbeslagname auto resultaat controle recreatiepark

dinsdag 10 oktober 2017 09.04 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 10 oktober 2017 10.46 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De integrale controle van de gemeente, Belastingdienst/Toeslagen, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Sociale Recherche en Politie op recreatiepark De Kleihoeve van 19 september heeft tot resultaten geleid. Vermoedens van fraude met uitkeringen zijn bevestigd of versterkt. Nader onderzoek volgt op basis van de bevindingen tijdens de integrale controle.

Constateringen
In totaal zijn 40 adressen en 50 personen gecontroleerd. Twee personen bleken niet ingeschreven. Dat is inmiddels gebeurd. Bij twaalf adressen is onduidelijk of de ingeschreven personen daadwerkelijk daar wonen. Nader onderzoek volgt. Tijdens de controle trof de politie een grote hoeveelheid hennep gerelateerde materialen aan in een garage. Deze materialen zijn in beslag genomen en vernietigd. De Belastingdienst heeft beslag gelegd op een auto in verband met een openstaande belastingschuld. Het UWV en de Sociale Verzekeringsbank hebben ieder één adres in het vizier voor vervolg- onderzoek. 

Reactie burgemeester Witteman
Burgemeester Witteman is blij met de integrale controle. Witteman: “We krijgen regelmatig signalen dat er op parken situaties voorkomen die niet in de haak zijn. Daarbij gaat het niet om de parken die de afgelopen jaren met de gemeente een legalisatietraject hebben doorlopen. Mijn ambitie is om ook de situatie op de andere parken veiliger te maken.” Volgens Witteman leidt een integrale aanpak tot winst. “We leggen alle informatie bij elkaar en komen zo tot vollediger beelden van misstanden en fraude dan zonder deze samenwerking. Zo kunnen we vervolgens gezamenlijk daadkrachtiger optreden. Ik ben van plan nog meer parken op deze manier te gaan controleren.”

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES