Winkelgebied Maarssen-Dorp op weg naar Bedrijfs Investerings Zone (BIZ)

woensdag 11 oktober 2017 16.14 uur | laatst gewijzigd: woensdag 11 oktober 2017 17.20 uur | auteur: Robbert Oelp

Het bestuur van de ondernemersvereniging Hart van Maarssen en het college van B&W hebben vandaag door het zetten van een handtekening een belangrijke stap gezet naar het oprichten van een Bedrijfs Investerings Zone. De ondernemersvereniging heeft in juni haar BIZ-plan in een proefpeiling gepresenteerd aan de ondernemers in het gebied. Deze peiling is positief bevonden en de zomermaanden zijn gebruikt om het formele traject voor te bereiden. Na het besluitvormingstraject bij de raad volgt een officiële draagvlakmeting onder ondernemers. Naar verwachting volgt deze meting begin 2018. Pas als deze positief is bevonden, gaat de BIZ daadwerkelijk in werking. De BIZ is een afgebakend gebied waarin ondernemers gezamenlijk investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Na een positieve draagvlakmeting zijn de in het gebied gevestigde winkeliers verplicht mee te investeren door middel van een heffing die door de gemeente wordt geïnd. De opbrengst wordt vervolgens door de gemeente ter beschikking gesteld aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting die onder bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van het BIZ-bestuur.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES