Meer toezicht politie tijdens 'Donkere Dagen Offensief'

donderdag 12 oktober 2017 14.01 uur | laatst gewijzigd: donderdag 12 oktober 2017 15.09 uur | auteur: Robbert Oelp
Foto: Jan Van Dam

Tijdens het 'Donkere Dagen Offensief' houdt de politie verscherpt toezicht en worden intensievere surveillances uitgevoerd op tijdstippen en risicoplaatsen waar het inbrekersgilde vaker toeslaat. Ook kunnen scherpere verkeerscontroles deel uitmaken van het 'Donkere Dagen Offensief'. De inzet van deze actie is ieder jaar weer noodzakelijk. Inbrekers maken graat gebruik van de duisternis. De politie neemt daardoor extra maatregelen om dieven en boeven te ontmoedigen. Ook de hulp van burgers wordt gevraagd.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Alerte buurtbewoners kunnen ook een belangrijke rol spelen in het afschrikken van inbrekers. Ziet u iemand in uw straat die er niet thuishoort en bijvoorbeeld bij huizen naar binnen kijkt of op de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene dan eens aan met een simpel ‘hallo’. Criminelen houden namelijk niet van een sociale buurt. Vertrouwt u het echt niet? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2.'

In Stichtse Vecht zijn ook buurtpreventieteams actief die de ogen en oren van de politie zijn. Daarnaast zijn in veel wijken WhatsApp groepen actief. De preventieve werking ervan en de hulp vanuit burgers heeft zich in het verleden al bewezen. Wilt u weten of uw wijk ook een buurtpreventiegroep heeft? Kijk dan eens op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES