Ondergrondse vuilcontainers bij nieuwbouwflat Bisonspoor

dinsdag 07 november 2017 10.29 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 07 november 2017 09.31 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Op vragen van de fractie van PvdAsv over het plaatsen van ondergrondse containers bij het nieuwe appartementen gebouw in Bisonspoor heeft de gemeente via hun beleidsadviseur afval en Milieu geantwoord: “De ondergrondse container voor het restafval, welke door de bouwer van het complex geplaatst dient te worden, zal in week 45 (vermoedelijk morgen, woensdag de 8e november) worden geplaatst. Deze container is voor het normale huishoudelijke afval.” Hij vervolgt: “Hierover waren afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar (Van Wijnen) maar helaas hebben wij moeten constateren dat de projectontwikkelaar te laat de nieuwe ondergrondse container heeft besteld en zich heeft misrekend met de levertijd (16 weken). Dit heeft ertoe geleid dat wij van onze al vele malen dit hebben moeten opruimen.”

De gemeente hoopt hiermee dat als de containers zijn geplaatst er verbetering zal optreden. De Boa’s zullen verscherpt toezien en ‘aso’ gedrag direct aanpakken. Grofvuil dat nu nog illegaal voor het gebouw wordt gestort, dienen de bewoners zelf af te voeren naar het afvalscheidingsstation of aan te melden voor het grofvuil inzameling die in de eerste zes gevallen zelfs gratis is. Verder meldt de gemeente dat het informeren van de bewoners over de afvalproblematiek zou of zal gebeuren, zo is door hen toegezegd, door de beheerder/verhuurder van het appartementencomplex aangezien de problematiek is ontstaan door het feit dat zij in gebreke zijn geweest en niet tijdig de ondergrondse restafvalcontainer hebben laten plaatsen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES