Extra inloopavond project Daalse Hoek vanwege aanpassingen op plan

donderdag 09 november 2017 17.18 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 10 november 2017 07.46 uur | auteur: Robbert Oelp

Op woensdag 22 november is er een extra inloopavond gepland voor het project Daalse Hoek. Deze wordt gehouden om 19:30 in de Pionier. Dit vanwege het aangepaste stedenbouwkundige plan. De buurtbewoners van de Oude Maarsseveensvaart waren in eerste instantie geschrokken van aanstaande wijzigingen. Gemeente Stichtse Vecht staat open voor aanpassingen in het plan en heeft inmiddels overleg gehad met de klankbordgroep.

Klankbordgroep
Eerder waren er vanuit de klankbordgroep veel vragen en zorgen over geluid op het schoolplein. Uit een uitgebreid geluidonderzoek concludeerde de gemeente dat een geluidscherm langs het schoolplein noodzakelijk was. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het geluidscherm van 2 meter langs de bestaande en nieuwe woningen in de Oude Maarsseveensevaart die al eerder was opgenomen bleek onvoldoende. Uit het uitgebreide geluidonderzoek bleek ook dat – tegen de eerdere verwachting in - ook een geluidscherm tussen het schoolplein en de seniorenflat Thorbeckelaan opgenomen moet worden. Vervolgens is er gezocht naar een oplossing waarbij het geluid van het schoolplein meer naar de Plesmanlaan wordt verplaatst. De 5 woningen in de Oude Maarsseveensevaart werden daardoor geschrapt. De vijf woningen werden gecompenseerd als sociale woningen op het Kindcentrum, waardoor het volume van dat deel groter werd. Daarnaast werd semipermanente ruimte op het schoolplein gepositioneerd, waardoor het volume nog groter werd.'

De wijzigingen zorgden voor de nodige commotie onder omwonenden: 'Waar we de afgelopen twee jaar tot op detailniveau over gesproken hebben, wordt nu in 1 maand tijd van tafel geveegd en komt de gemeente Stichtse Vecht met een ander plan dat snel door de gemeenteraad geloodst moet worden,' aldus een eerder gestuurde mail van een aantal bewoners van de Oude Maarsseveensvaart naar de projectleider. Inmiddels is er verder overleg geweest tussen gemeente en klankbordgroep.

Bezwaren klankbordgroep
Gemeente Stichtse Vecht: 'Het plan inclusief de aanpassingen is besproken op 1 november in de klankbordgroep. Tegen het schrappen van de vijf woningen en het grotere volume van het gebouw met Kindcentrum en sociale woningen, maakte de klankbordgroep bezwaar. Over de hoogte van het scherm tussen het schoolplein en de seniorenflat had de klankbordgroep ook haar bedenkingen. De bezwaren en de bedenkingen van de klankbordgroep zijn besproken in projectgroep en stuurgroep en het plan is opnieuw aangepast. De aanpassingen worden nu verwerkt in het stedenbouwkundig plan.'

Procedure
Op 13 november zullen de aanpassingen besproken worden in de klankbordgroep en 14 november behandeld het college van B&W het plan. Indien het college besluit, wordt het stedenbouwkundig plan volgende week op het blog geplaatst en kunnen geïnteresseerden op 22 november een nadere toelichting op het plan krijgen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES