PvdAsv: ‘Wat doet gemeente aan overlast Skate-baan Fazantenkamp’

dinsdag 21 november 2017 15.33 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 21 november 2017 15.34 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

De PvdA fractie van Stichtse Vecht heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de structurele overlast van jongeren op de skate-baan in de wijk Fazantenkamp. De fractie wil onder ander weten wat gemeente, politie, en jongerenwerk gaan doen deze overlast structureel aan te pakken, en wat de plannen van de gemeente zijn betreffende het realiseren van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) op deze plek. Ook vraagt de PvdAsv zich af of een JOP nog wel van deze tijd is.

Op de vraag aan het college hoe zij de situatie op de locatie van de Skate-baan ervaren, antwoordt deze dat de jongeren hebben aangegeven de locatie als een prettige ontmoetingslocatie te ervaren. Tijdens de laatste ‘Buurtent’ hebben bewoners laten weten soms overlast te ervaren van deze locatie. Volgens de gemeente is de locatie een terrein met potentie om hier een prettige en veilige plek voor jongeren van te maken.

 Van 1 januari tot 27 oktober 2017 zijn er 8 klachten binnen gekomen bij de politie. Is het antwoord op de vraag hoeveel klachten er zijn binnengekomen. ‘Wat de gemeente gaat doen om de overlast structureel aan te pakken’: “ Het jongerenwerk betrekt de skatebaan Fazantenkamp in hun ambulante ronde door de wijk. Zij lopen regelmatig langs en gaan in gesprek met de jongeren. Daarnaast staat de locatie op de hotspotlijst van de politie. Dit houdt in dat de locatie standaard wordt meegenomen in de surveillanceronde. Ook neemt het signaleringsteam Duivenkamp dit terrein mee in hun ronde.” Verder laat de gemeente Stichtse Vecht weten: “ Het terrein staat op de nominatielijst van de gemeente om nadere invulling te geven. We willen in 2018 samen met de buurt en met jongeren aan de slag met het terrein om te kijken op wat voor manier er invulling gegeven kan worden.” En of een JOP nog wel van deze tijd is antwoordt de gemeente: “de jongerenwerkers van Stichting Jeugd-Punt (verantwoordelijk voor jeugd- en jongerenwerk in Stichtse Vecht) geven aan dat uit gesprekken met jongeren in Maarssenbroek naar voren is gekomen dat zij behoefte hebben aan een vaste plek met bankje en eventueel een afdak waar ze kunnen samenkomen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES