Gemeente wil openbare verlichting overnemen

dinsdag 21 november 2017 17.13 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 21 november 2017 17.17 uur | auteur: Robbert Oelp

Het College van B&W wil met ingang van 1 januari 2018 de openbare verlichting overnemen en de relatie met de huidige exploitant (Citytec) voor drie jaar continueren.

Als reden voor het overnemen van de openbare verlichting binnen de gemeentegrenzen biedt de gemeente de mogelijkheid om een kostenbesparing op de post openbare verlichting - beheer en onderhoud - te realiseren. Daarnaast kan volgens de gemeente beter worden ingespeeld op technologische ontwikkelingen. Op dit moment heeft de gemeente een leaseovereenkomst.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Uit extern onderzoek, dat in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht is uitgevoerd, blijkt dat de huidige waarde van het areaal, bestaande uit masten en armaturen, circa € 2.900.000 (prijspeil eind 2016) bedraagt. In deze € 2.900.000 zijn geen kosten voor plaatsing, transport, vervanging en overige kosten meegenomen. Wanneer deze bijkomende kosten worden meegerekend, dan komt de totale kostenpost aanmerkelijk hoger uit dan het met de exploitant overeengekomen overname bedrag van €4.379.000. Overigens is de waarde in de boeken van de exploitant hoger dan de met de gemeente overeengekomen overnameprijs.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES