Bewoners: 'Hoogte geluidsscherm Daalse Hoek is geen acceptabele oplossing'

woensdag 22 november 2017 08.31 uur | laatst gewijzigd: woensdag 22 november 2017 08.58 uur | auteur: Robbert Oelp

Bewoners zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het plan Daalse Hoek waar een school, kindcentrum en woningen worden gerealiseerd. Gaandeweg is in het project een kloof ontstaan tussen gemeente en omwonenden waar de klankbord groep nu een duidelijk signaal afgeeft voor het geluid : 'Een 5,5 meter hoog geluidsscherm is geen acceptabele oplossing.' Bewoners schreven een gezamenlijke brief aan raadsleden om een halt toe te roepen aan het plan zoals het er nu ligt.

Gemeente
Gemeente Stichtse Vecht: 'Afgelopen zomer is het stedenbouwkundig plan voor ontwikkeling Daalse Hoek besproken in de klankbordgroep. In de klankbordgroep waren veel vragen en zorgen over het geluid op het schoolplein. Daarom is er besloten om een uitgebreid geluidonderzoek te starten waaruit bleek dat er een geluidscherm langs het schoolplein moet komen. Het geluidscherm van 2 meter langs de bestaande en nieuwe woningen in de Oude Maarsseveensevaart was al eerder opgenomen bleek maar onvoldoende. Uit het uitgebreide geluidonderzoek bleek ook dat –tegen de eerdere verwachting in- ook een geluidscherm tussen het schoolplein en de seniorenflat Thorbeckelaan opgenomen moet worden.'

Bewoners
Bewoners in een brief aan raadsleden: 'De geluidsbelasting van het schoolplein op de omliggende bebouwing was volgens de gemeente geen issue. Door de klankbordgroep werd het geluidsaspect juist wel op de agenda gezet en werden zorgen over de leefbaarheid geuit. Nu het geluidsonderzoek in oktober 2017 serieus is uitgevoerd, blijkt dat de beluidsbelasting op de gevels van de omliggende woningen toch te hoog is.' Bewoners Collectief vervolgt: 'De huidige plannen kunnen dan ook niet in deze vorm doorgaan zonder maatregelen. Voor de gemeente is het plaatsen van een geluidsscherm van 5,5 meter hoogte tussen het schoolplein en de seniorenflat. Dit plan is gedeeld met de klankbordgroep. Deze zijn er er unaniem over eens dat dit geen acceptabele oplossing is.'

Aanvullende maatregelen
Het college heeft gevraagd om te onderzoeken of er nog aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de seniorenflat geluidwerender te maken. Ook wordt op verzoek van het college nog onderzocht of er maatregelen binnen het plangebied mogelijk zijn om het geluidscherm lager te maken dan nu gepland (nu 5,5 meter) De planning is om het stedenbouwkundig plan op 28 november te behandelen in de raadscommissie Fysiek Domein en in de raadsvergadering in december 2017.

Bewoners zijn niet tegen het plan: 'Wij hopen tot een acceptabel plan te komen waarbij geluidsbalasting, leefbaarheid en het bouwvolume tot normale proporties worden teruggebracht.'

Bijlage: Brief bewoners aan gemeenteraadsleden

Bijlage: Plan Daalse Hoek versie 8 november 2017

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES