Aangepast plan Daalse Hoek eerst naar klankbordgroep

woensdag 29 november 2017 14.54 uur | laatst gewijzigd: woensdag 29 november 2017 15.20 uur | auteur: Robbert Oelp

Het plan Daalse Hoek is gisteren tijdens de commissievergadering behandeld, maar door de lokale politiek verre van besluitrijp beoordeeld. Het door de gemeente ter elfder ure ingebrachte aangepaste plan, moet volgens de commissieleden eerst besproken worden in de klankbordgroep. Pas daarna zal het vernieuwde plan wederom op de politieke agenda komen te staan.

Draagvlak
Het plan Daalse Hoek staat al lange tijd op de agenda. Waar eerst constructief werd samengewerkt tussen gemeente en klankbordgroep, daar kwam onlangs een flinke kink in de kabel. Door gewijzigd inzicht - voorkomend uit een uitgebreid geluidonderzoek - bleek dat het eerdere geluidscherm van 2 meter hoog verre van voldoende was. Een geluidscherm van 5 meter zou de oplossing moeten bieden.

Voor de klankbordgroep onacceptabel. De insprekers voorafgaande aan de commissievergadering van afgelopen dinsdag, bevestigden die boodschap publiekelijk. Ook voor wethouder Franko Živković-Laurenta waren de signalen al eerder duidelijk: 'Het geluidsscherm van 5,5 meter gaat er niet komen. Ik heb toegezegd te kijken naar alternatieven en ook het college heeft mij die opdracht gegeven.’ 

Alternatieven
De wethouder ziet alternatieven: ‘Door diverse oplossingen - waaronder absorberende maatregelen aan de gevel van de nieuw te bouwen school - kan in combinatie met een geluidsscherm van 2,5 tot 3 meter het geluid wel binnen de normen blijven.’ aldus de de wethouder. Deze vulde aan dat het plan zo veel meer is dan alleen een issue over geluid.

Voor de commissieleden was de nieuwe informatie en de stukken dermate nieuw, dat deze vooraf niet bestudeerd konden worden. Het initiatief van de PvdA om de alternatieven eerst met de klankbordgroep te bespreken alvorens het plan opnieuw op de politieka agenda te zetten, kreeg voldoende bijval. Het project is nog niet besluitrijp. Wordt vervolgd derhalve. 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES