Crisis bij SP Stichtse Vecht

dinsdag 05 december 2017 13.37 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 05 december 2017 13.46 uur | auteur: Robbert Oelp

Vanwege grote interne verschillen doet de SP in Stichtse Vecht wederom niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart van 2018. De samenstelling van de kandidatenlijst zorgde voor grote verschillen en onderlinge ruzie. Resultaat: Drie van de bestuursleden zijn opgestapt, een partij in crisis en geen deelname aan de lokale verkiezingen.

De officiële reactie luidt: 'Op dit moment zijn we niet in staat om in de gemeenteraad te zitten en daarnaast een afdeling draaiende te houden, die actief en succesvol is. We gaan onze afdeling versterken en laten groeien.'

Twee van de drie opgestapte bestuursleden (Dick Jager en Dies Kaashoek) hangen via de media de vuile was buiten: 'Onder de pet is gehouden dat de afdeling te maken heeft met grote problemen. Het bericht is gedicteerd door twee landelijke adviseurs die ook al tijdens de ledenvergadering een dictatoriale rol hebben gespeeld.' Verschil van mening was er over de ingediende volmachten bij de stemming over de toekomst van het bestuur. Uiteindelijk werd ingegrepen door de landelijke partij met als onderbouwing: 'Voor het uitbrengen van een stem moet je aanwezig zijn.' De partij heeft als doel om achter de schermen verder te werken aan de opbouw van de partij. Drie bestuursleden zijn opgestapt en hebben het lidmaatschap van de SP opgezegd.

Het persbericht met daarin de vuile was, is later door de twee genoemde bestuursleden ingetrokken: 'Het door ons verstuurde persbericht bevat een misverstand. Er staat in vermeld dat in de SP statuten niets geregeld is over stemmen bij volmacht. Echter in de slotbepalingen van de statuten wordt stemmen bij volmacht tijdens een ledenvergadering niet toegestaan. Bij nader inzien trekken wij ons persbericht in en beraden ons over een nieuw persbericht.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES