Eigen Bijdrage - Gemeenteraadsverkiezingen: 'dit wil de ondernemer'

dinsdag 12 december 2017 20.29 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 12 december 2017 19.33 uur | auteur: OVSV
Foto: Jan Van Dam

Op 21 maart volgend jaar is het zover. Dan mogen we weer een nieuwe gemeenteraad kiezen. Maar wat moet er eigenlijk op de ondernemersagenda komen te staan? De Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) voerde de afgelopen weken gesprekken met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Stichtse Vecht. De OVSV draagt acht thema’s aan, die positief zijn ontvangen door de politieke partijen. De komende jaren houdt de OVSV de ontwikkelingen op deze thema’s nauwlettend in de gaten. Angelika Pelsink, voorzitter OVSV: ‘Dat doen we voor alle ondernemers in de gemeente. De laatste jaren worden wij als lokaal bedrijfsleven steeds meer betrokken bij de ontwikkelingen in Stichtse Vecht. Wij zijn blij met die ontwikkeling en het stimuleert ons om creatief en bewust mee te denken met de lokale politiek.’ (Archieffoto met in het midden Angelika Pelsink).

In dialoog
Om welke acht thema’s gaat het? Angelika Pelsink: ‘Allereerst geeft de invoering van de nieuwe omgevingswet in 2018 gemeenten de kans processen anders in te richten. We willen dan ook dat de gemeente bijtijds in dialoog gaat met betrokkenen bij herziening van bestemmingsplannen. Ook willen we intensivering van de functie van bedrijfscontactfunctionaris om alles beter te stroomlijnen. En we gaan voor een inkoop- en aanbestedingsbeleid waarbij écht rekening wordt gehouden met de lokale ondernemer.’

Bereikbaarheid
De gemeente Stichtse Vecht kent vele beperkingen qua bereikbaarheid en mobiliteit, stelt de OVSV. Angelika Pelsink: ‘We moeten allemaal woekeren met de schaarse ruimte. Als OVSV huldigen wij het standpunt: alle bedrijven moeten bereikbaar blijven! Mobiliteits- en verduurzamingsvraagstukken vragen op korte termijn om structurele investeringen in digitale bereikbaarheid voor de toekomst. Met steun van de politiek ligt er een kans voor Stichtse Vecht om de “achtertuin” te worden voor Utrecht en Amsterdam. Het Platform Recreatie & Toerisme werkt aan een basis voor deze ontwikkeling. De ondernemer die iets nieuws durft op te zetten verdient alle steun vanuit de politiek en de gemeente. 
De politiek kan helpen met het creëren van trots voor het unieke karakter van Stichtse Vecht. We willen bijvoorbeeld dat evenementen als “Vechtse Vaarparade” en de meerdaagse “Theekoepelparade” worden ondersteund.’

Bedrijventerreinen en winkelgebieden
Ook het thema bedrijventerreinen is besproken met de lokale politiek. Angelika Pelsink: ‘Dit zijn belangrijke werkgelegenheidslocaties. Door de economische veranderingen die op allerlei terreinen plaatsvinden is er vraag naar maatwerk. Ons standpunt is: creëer ruimte en mogelijkheden voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid. Dat geldt ook voor winkeliers. Hoewel de winkelier van oudsher vooral vecht voor zijn eigen winkeltje, zien we gelukkig ook steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan. De plannen die ontwikkeld worden moeten de komende jaren slagvaardig tot uitvoering te komen. We willen leegloop van de bestaande winkelconfiguraties voorkomen.’

Zzp’ers
‘Tot slot willen we meer aandacht voor zzp’ers. Deze groep groeit en vormt een belangrijke motor van de lokale economie. Het is goed om na te gaan waar deze groep behoefte aan heeft.’ Het bestuur van de OVSV kijkt tevreden terug op de gevoerde gesprekken met de lokale partijen: ‘Wij vinden dat Ondernemers en Ondernemen op de agenda horen te staan. Zo willen we het ondernemersklimaat in Stichtse Vecht positief stimuleren.’

Kijk voor meer informatie over de acht punten op de website van de OVSV: www.ovsv.nl

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES