Voorbereiding ontwikkeling Bisonspoor 2020 in volle gang

donderdag 21 december 2017 17.19 uur | laatst gewijzigd: donderdag 21 december 2017 16.29 uur | auteur: Persbericht gemeente Stichtse Vecht

Het college van B&W heeft besloten de vaart in de ontwikkeling van Bisonspoor 2020 te houden. Nog voor het kerstreces zijn twee belangrijke documenten vastgesteld. Deze gaan nu naar de raad van 30 januari 2018, om ook door hun vastgesteld te worden. Het gaat om het stedenbouwkundig kader voor de architectuur én het beeldkwaliteit plan voor de openbare ruimte voor het hele gebied rondom het winkelcentrum bisonspoor. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'Na vaststelling van het “ambitiedocument Bisonspoor” is hard gewerkt om het stedenbouwkundig kader voor de architectuur. Het beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte rondom het winkelcentrum op te stellen. Daardoor is er nu meer zicht op de architectuur, de samenhang van de openbare ruimte op en rondom het winkelcentrum Bisonspoor. De plannen zijn concreet en duidelijk uitgewerkt en verschillende onderwerpen zijn gevisualiseerd.'

Draagvlak voor nieuwe gebiedsontwikkeling
Tijdens de totstandkoming van het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan is er intensief overleg geweest met inwoners en ondernemers van Bisonspoor. Uit de gesprekken bleek dat er breed draagvlak voor de ontwikkeling is. Wel zijn er duidelijk zorgen en wensen uitgesproken. Ook de raadscommissie van september 2017 was positief, maar deelde de zorgen van de omwonenden en ondernemers.  In het opgestelde stedenbouwkundig kader is de bouw van een wooncomplex met twee woontorens op de parkeergarage P2 (naast de Tango) beschreven. De vragen die leefden betroffen met  name  de hoogte van de woontorens en de afwikkeling van de verkeersstromen bij de uitgang, tijdens de herbouw van de parkeergarage P1 (tegenover de AH). Ook waren er zorgen over het aantal beschikbare plaatsen tijdens de ontwikkeling.

Begrijpelijke punten van aandacht. Geïnteresseerden zijn daarom betrokken bij de resultaten van de opgetelde parkeerbalans en daarmee bij de plannen rondom het parkeren tijdens de ontwikkeling. Er  zijn visuals gemaakt om vanuit diverse hoeken, de hoogte van de woontorens in beeld te brengen. Voor het autoluw maken van binnenrandweg van Bisonspoor zijn we nog op zoek naar de meest optimale  verkeerafwikkeling bij de uitgang van de parkeergarage P1.

Planning 2018
In de raad van januari zal het stedenbouwkundigkader en beeldkwaliteitsplan worden besproken. Vanaf maart 2018 gaat de bouw van de parkeergarage P1 beginnen. Vooraf aan de bouw zal gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden. Later in 2018 zal gestart worden met het concept bestemmingsplan voor het realiseren van de twee torens op de locatie van de parkeergarage P2.

In het kader van de bestemmingsplanprocedure, en over de inrichting van de openbare ruimte, worden in 2018 meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Alle actuele informatie is te vinden op bisonspoor2020.nl.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES