Verrassingen en onduidelijkheden in commissievergadering

woensdag 10 januari 2018 11.41 uur | laatst gewijzigd: woensdag 10 januari 2018 11.46 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Het agendapunt ‘Beeldkwaliteitsplan en Stedenbouwkundig kader’ heeft tijdens de commissievergadering Fysiek Domein tot verrassing, onbegrip en onduidelijkheid geleid. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er op de plaats van het huidige politiebureau een zestig meter hoge woontoren is gepland. Er was al verzet tegen de bouw van twee zeventig meter hoge woontorens langs de Safariweg, maar de plannen een derde woontoren viel bij veel commissieleden totaal verkeerd. Door de onzekerheid of er parkeerplaatsen onder het gebouw wordt gerealiseerd maakt de ‘parkeerbalans’ volgens M2000 niet toepasbaar. Vragen aan de wethouder over vrij parkeren voor de bewoners en berichtgeving aan omwonenden over de woontoren van zestig meter konden niet tot tevredenheid van sommige commissieleden worden beantwoord. Een kleine meerderheid van de commissie was van mening dat het plan besluitrijp is en 30 januari aan de raad kan worden voorgelegd.

In zijn betoog maakte Maarten van Dijk(PvdA) duidelijk dat voor zijn partij de woontorens van zeventig meter al te hoog zijn, en nu aan het licht komt dat op de plek van het huidige politiebureau een zestig meter hoge woonteren is gepland, vraagt hij de wethouder zich te houden aan de hoogte van veertig meter zoals het bestemmingsplan vermeld. Gerry Rijsterborgh(M2000) liet weten dat volgens haar partij het parkeerbeleid bewoners onvoldoende is belicht, en vind dat de plannen van de woontorens Dubai achtige vormen aanneemt. In een reactie spreekt de fractievoorzitter van M2000 Ron Druppers over ‘achterkamertjes’ politiek: “Een half jaar onderzoek gedaan hoe je inwoners betrekt bij bestemmings- of bouwplannen, en dan nu besluiten, zonder dat er ooit één woord over is gesproken, dat er nog een toren van zestig meter hoog is gepland.”  Dick Verwoert(D66) zegt juist enthousiast te zijn over de hoge woontorens  en noemt de parkeerbalans klip en klaar. Tjeerd Schumacher(GroenLinks) heeft met de hoogte van de torens geen moeite, en doet de verwijzing naar ‘slagschaduw’ door de torens af met ‘dat valt wel mee’. Rob Roos (Streekbelangen) is van mening dat er teveel onduidelijkheden zijn en verwijst, net als Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt, naar behandeling in een informele commissie.  Wethouder Živkovic zegde de commissie toe de openbare ruimten dusdanig aan te pakken zodat deze op gelijkwaardig niveau worden gebracht. Ook zal de gemeente de P&R bij het station uitbreiden, en wist hij te vertellen dat Winter Trust de huidige appartementen zal aanpakken. Doordat een kleine meerderheid van de commissie van mening is dat het plan ‘besluitrijp’ is, wordt het in de raadsvergadering van 30 januari behandeld.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES