Experiment rondom woningtoewijzingen ’t Kampje

donderdag 11 januari 2018 15.50 uur | laatst gewijzigd: donderdag 11 januari 2018 15.53 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college heeft besloten om de woningtoewijzing in ’t Kampje te Loenen aan de Vecht rechtstreeks te laten plaatsvinden op grond van de experimenteerregeling in de Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Doel van de gewijzigde woningtoewijzing is dat in ’t Kampje een nieuwe woonvorm wordt gecreëerd van bewoners die elkaar versterken; een samenredzame woonvorm waar eventuele professionele ondersteuning aan huis georganiseerd kan worden. Een dergelijke woongemeenschap stelt eisen aan de samenstelling van de bewonersgroep, zodat er sprake is en blijft van een balans tussen (hulp)vragende en zogenoemde ‘dragende’ bewoners (die een steentje kunnen bijdragen).'

Vrijgekomen woningen worden gedurende het experiment niet via WoningNet aangeboden maar via lokale huis-aan-huis kranten en andere communicatiemiddelen. De drie samenwerkingspartners ’t Kampje Plus, Zorggroep De Vechtstreek en Habion hebben een toewijzingscommissie in het leven geroepen die bekijkt of nieuwe huurders binnen het gewenste profiel passen, en wijst op basis van dat profiel woningen toe.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het gaat voorlopig nog om een experiment van 2 jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats. Bij de evaluatie worden in ieder geval de indicatoren bezettingsgraad en tevredenheid van de bewoners betrokken.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES