Bewonerscollectief: 'Dit kan echt niet!'

vrijdag 12 januari 2018 10.28 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 12 januari 2018 10.35 uur | auteur: Robbert Oelp

Het lijkt erop dat gemeente en bewonerscollectief Oude Maarsseveensevaart geen overeenstemming kunnen vinden over de plannen met betrekking tot het nieuwbouwproject de Daalse Hoek. Volgens het bewonerscollectief worden aangedragen alternatieven van tafel geschoven en is er een groot meningsverschil over de geluidsnormen: 'In en achter een rustige woonwijk wordt een scholencomplex gebouwd voor 530 kinderen, die allemaal minimaal één uur per dag buiten spelen en worden gebracht en gehaald. Dat levert minimaal 16 dB(A) meer op dan dat als wegverkeerslawaai van de A2 wordt toegestaan.'

De verschillen lijken op korte termijn niet overbrugbaar. Reden voor het Bewonerscollectief Oude Maarsseveensevaart de politiek te verzoeken het plan over de verkiezingen te tillen: ‘Laten wij vooropstellen: het gaat ons niet om het “not in my backyard” principe: wij willen meedenken, meebewegen en meebeslissen. Tot een niveau dat ook voor ons aanvaardbaar is. Het heeft ons echter doen besluiten u te vragen ook 16 januari in de raadscommissie weer geen beslissing te nemen en om de gemeenteraad te vragen de behandeling tot minimaal na de verkiezingen uit te stellen.’

Het project Daalse Hoek staat dinsdag 16 januari wederom op de politieke agenda met als doel te komen tot besluitvorming in de raad van 30 januari aanstaande. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES