Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Maarssen-Dorp

vrijdag 12 januari 2018 11.42 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 12 januari 2018 11.45 uur | auteur: Persbericht gemeente Stichtse Vecht
Foto: Picasa 2.7

Gemeente Stichtse Vecht gaat bij de ondernemers in Maarssen-Dorp het draagvlak meten voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ondernemersvereniging Hart van Maarssen heeft het initiatief genomen een BIZ te starten in het centrumgebied van Maarssen-Dorp. De gemeente faciliteert dit initiatief dat bijdraagt aan sterkere (winkel) kernen. Op woensdag 7 februari stelt een notaris de uitslag van de draagvlakmeting vast. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Via een extra heffing draagt elke ondernemer binnen de zone bij aan een gezamenlijk actieplan. Een BIZ kan alleen worden ingevoerd als er voldoende draagvlak is bij de ondernemers binnen de zone. Zij krijgen gedurende een periode van drie weken gelegenheid schriftelijk hun stem uit te brengen over wel of niet invoering van de BIZ. Dinsdag 6 februari 2018 om 17.00 uur sluit de termijn. Er is voldoende draagvlak als minstens 50% geldige stemformulieren retour is gezonden en als daarvan minstens tweederde vóór invoering van de BIZ is.

Voor en door ondernemers
Wethouder Economische zaken Pieter de Groene: “Het invoeren van een BIZ is een van de mogelijkheden afkomstig uit het Programma Economie dat we samen met de ondernemers uitvoeren om veiligheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling te stimuleren. Het is een instrument voor en door ondernemers. BIZ-activiteiten die bekostigd worden met de extra gelden zijn aanvullend op de inspanningen van de gemeente. Het college van B&W draagt het initiatief van de Ondernemersvereniging Hart van Maarssen een warm hart toe."

Opbrengst voor actieplan
Als de plannen op voldoende draagvlak kunnen rekenen, krijgen gebruikers van niet-woningen binnen de zone een extra heffing opgelegd van 300 euro per jaar. De ondernemersvereniging heeft aangegeven de BIZ-bijdrage gelijk te willen houden op één bedrag. De opbrengst wordt door de gemeente volledig als subsidie uitgekeerd voor uitvoering van het BIZ-actieplan voor 2018-2022 van de ondernemersvereniging. Voorbeelden van activiteiten uit het plan zijn de Jaarmarkt, Sinterklaas, Paasactie, Rode Loper, Feestverlichting en Facebook.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES