Verbetering verkeersveiligheid in Spechtenkamp rond basisschool 't Bontenest

woensdag 17 januari 2018 21.40 uur | laatst gewijzigd: woensdag 17 januari 2018 20.49 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Vanuit basisschool ‘t Bontenest en de wijkcommissie is bij de Gemeente Stichtse Vecht aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie rond de school. Tijdens het brengen en halen van de kinderen is het rond de school erg druk. Naast de auto’s van de ouders komen ook alle bewoners van het zuidelijk deel van Spechtenkamp en de bezoekers van het zorgcentrum en de apotheek langs de basisschool.

Op een bewonersavond, gehouden in ’t Bontenest, konden direct omwonenden van de school hun ervaringen kwijt. De wijkcommissie van Spechtenkamp was hierbij aanwezig. Op deze avond is ook gesproken over de mogelijke aanpak van de verkeersonveiligheid te maken voor de schoolgaande kinderen. De voornaamste conclusie van de avond was dat er door de ouders voor de school vaak geparkeerd wordt op de verhoogde stoep bij het brengen en halen van de kinderen. Ook de snelheid bij de school zorgt voor onveiligheid.

Spechtenkamp is een woonwijk, ingericht als woonerf. Hierbij gelden de volgende regels: men moet stapvoets rijden, voetgangers mogen de volle breedte van de weg gebruiken en parkeren mag alleen in de vakken. Voor de veiligheid van de kinderen is voor school een verhoogde stoep aangebracht.

De school spreekt de ouders van de kinderen geregeld aan op hun (parkeer)gedrag. Ook controleert de wijkagent geregeld tijdens het brengen en halen. Dit is niet iedere dag mogelijk. Ook is het aanspreken van overige weggebruikers lastig. Voor de beïnvloeding van dit gedrag werkt de gemeente samen met Veilig Verkeer Nederland.

Om een blijvende gedragsverandering te krijgen bij de weggebruiker zal de gemeente de schoolomgeving verduidelijken met fysieke aanpassingen, waaronder een zogenaamde schoolzone, net als in wijken als Duivenkamp en Fazantenkamp. Ook zal een oude doorgang bij het speelveld weer opengesteld worden om zo de verkeersdruk te verlagen. Hier zal ook een verkeersremmende maatregel toegepast worden.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de gemeente eind januari starten met de werkzaamheden. Over de details en mate van overlast zullen de direct omwonenden een brief van de aannemer ontvangen.

Beeldmateriaal: Gemeente Stichtse Vecht

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES