Meer aversie tegen hoogbouw Bisonspoor

vrijdag 26 januari 2018 13.19 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 26 januari 2018 12.26 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Was er tijdens de commissievergadering Fysiek Domein al verzet tegen de hoogbouwplannen van het college in Bisonspoor, nu vragen de wijkcommissies Bisonspoor, Zebraspoor, Antilopespoor, Vereniging Landelijk gebied Otter-Maten, Belangenvereniging Stationsweg en Belangenvereniging De Reizende Man in een brief aan raadsleden dinsdag 30 januari tijdens de raadsvergadering tegen het voorstel ‘Beeldkwaliteitsplan en Stedenbouwkundig kader’ te stemmen. De zes wijkcommissies maken bezwaar tegen het plan om een toren van zestig meter te bouwen op de plaats van het huidige politiebureau in Bisonspoor Maarssen. In de brief stellen zij “Bij goedkeuring van de bouw van deze toren wordt in feite goedkeuring gegeven aan de bouw van niet één toren maar ook van de andere twee geplande torens van respectievelijk zestig en zeventig meter hoog.”

In hun brief aan de raadsleden stellen de commissies dat de toren(s) zeer beeldbepalend word(en) in de nu nog mooie Vechtstreek en van kilometers afstand dominant zichtbaar zijn(horizonvervuiling). Het culturele gebied, ook in trek bij toeristen uit binnen- en buitenland, wordt door deze beeldbepalende flats op grove wijze ontsierd. Ook zouden de torens licht en zon tegen houden en slagschaduw veroorzaken. Tevens zouden de torens voor harde windvlagen in de omgeving zorgen. “Door de drie hoge torens verdwijnt het historisch karakter van Maarssen-dorp volledig “ vermeldt de brief. Ook vragen zij zich af of er nagedacht is over de milieutechnische gevolgen op het gebied van fijnstof en lawaai. In de brief vragen de stellers zich af op welke wijze het aantal benodigde parkeerplaatsen is berekend, welk onderzoek hiernaar is gedaan, en waar men deze auto’s wil parkeren. Tevens vermeldt de brief dat het huidige bestemmingsplan een maximale hoogte van zevenendertig meter geeft, met een tolerantie van tien tot vijftien procent. De hoogte van de nieuwe toren(s) komt neer op bijna een verdubbeling van de maximale hoogte. Volgens de zes commissies gaat goedkeuring van dit plan een precedent werking geven voor nog meer hoogbouw langs het Amsterdam Rijnkanaal (net zoals gebeurd is in stationsgebied Utrecht, wat zeker geen voorbeeld mag zijn voor de dorpen in Stichtse Vecht). De commissies vragen zich ook af “Waarom wil men persé de hoogte in, als het om het aantal woningen gaat zijn hier ook andere oplossingen voor te bedenken.” Verder zijn de zes commissies van mening dat het zeer duidelijk de bedoeling is dat het plan er voor de verkiezingen doorheen wordt gedrukt. Dinsdag 30 januari wordt het plan in de raad behandeld.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES