Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Bisonspoor uitgesteld

dinsdag 30 januari 2018 13.25 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 30 januari 2018 12.39 uur | auteur: Robbert Oelp

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust zou vandaag plaatsvinden. Deze is uitgesteld. Gemeente Stichtse Vecht: 'Maandag 30 januari is een laatste wijziging in de samenwerkingsovereenkomst doorgevoerd, zowel Winter Trust als wij kiezen ervoor om nog een finale toets uit te voeren op het document. In gezamenlijkheid is dan ook besloten om de ondertekening naar een later moment door te schuiven.' Vanavond staat in de raad van Stichtse Vecht het onderwerp 'Stedenbouwkundig kader en Beeldkwaliteitsplan Bisonspoor' op de agenda. Het moment van ondertekening nog voor de bespreking in de raad zorgde voor vraagtekens bij sommige raadsleden. Dik van 't Hof van Stichtse Vecht Beweegt: ' Ik heb begrepen dat deze SOK als "voorwaarde" nog voor de raadsvergadering gaat worden getekend door de wethouder. Nu neem ik aan dat ongeacht deze ondertekening mede door het College er geen enkele financiële consequentie aan vast zit voor ons als gemeente. Het zou onze rol als raadslid onder druk kunnen zetten en is ongewenst om bij de behandeling van het nieuwe basisstuk Stedebouwkundigkader voor Bisonspoor buiten spel te staan.' Met het verplaatsen van het moment van tekenen is de kritiek van de baan.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES