Maarssenbroek krijgt iconische torens

donderdag 01 februari 2018 12.50 uur | laatst gewijzigd: donderdag 01 februari 2018 12.32 uur | auteur: Jan Van Dam

Tijdens een over twee avonden verdeelde raadsvergadering, heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht groen licht gegeven voor de bouw van twee ‘iconische’ woontorens van zeventig meter. De maximale hoogte van de derde toren op de locatie van het huidige politiebureau wordt terug gebracht van zestig tot veertig meter. Door middel van een motie draagt de raad het college op om in het toekomstige ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor voldoende speelmogelijkheden, ook voor jonge kinderen, op te nemen. Tevens zal het college zich moeten inspannen het politiebureau voor Bisonspoor te behouden, en met een afdoende oplossing te komen voor het parkeren gericht op de inwoners van Bisonspoor en de aangrenzende wijken.

Dat het huidige winkelcentrum in Bisonspoor niet meer van deze tijd is en er nodig nieuw leven moet worden ingeblazen, was een meerderheid van de raad het over eens, maar dat het gepaard moet gaan met woontorens van zestig en zeventig meter viel bij sommige partijen verkeerd. Ronald van Liempdt(Lokaal Liberaal) merkt op dat revitaliseren van Bisonspoor volgens Lokaal Liberaal ook kan zonder woontorens van zestig en zeventig meter.

Mieke Hoek(het Vechtse Verbond) vindt de zeventig meter torens veel te hoog. Gerry Rijsterborgh(M2000) is van mening dat het plan nog steeds niet besluitrijp is: “Zeven wijkcommissies vinden het geen goed plan, en vanuit de klankbordgroep komen tegenstrijdige berichten.” Is haar verweer. Maarten van Dijk(PvdA) noemt het een salamitactiek van het college, bovendien zijn volgens hem de bewoners er te weinig bij betrokken. Tevens is de PvdA van mening dat er een te laag percentage sociale huurwoningen zal komen, en vraagt deze partij of er rekening is gehouden met de parkeerbehoefte van treinreizigers. Dick Verwoert(D66) wijst erop dat volgens D66 het winkelcentrum in Bisonspoor zijn concurrentie positie moet versterken. Zijn opmerking “wij gaan liever in de hoogte dan ten koste van groen” wordt door CDA en VVD gedeeld. Dat VVD in een amendement vraagt de bouwhoogte op de locatie van het politiebureau op maximaal veertig meter te stellen is hierop een paradox.

Na toezegging van wethouder Živkovic aan onder andere CDA en GroenLinks over ‘gas loos bouwen’ is het voorstel met eenentwintig vóór en tien tegen stemmen aangenomen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES