D66 bevestigt: 'Wij doen niet mee aan de verkiezingen in Stichtse Vecht'

zaterdag 03 februari 2018 11.03 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 03 februari 2018 10.15 uur | auteur: Robbert Oelp

D66 heeft vanochtend haar leden in Stichtse Vecht medegedeeld niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht. Het gisteren door RTV Stichtse Vecht gepubliceerde gerucht is daarmee bewaarheid. Het landelijk bestuur van de partij heeft besloten om de machtiging voor deelname van D66 in Stichtse Vecht in te trekken.

Met het niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht komt een einde aan de politieke soap van de partij. Uiteindelijk is voor de meest drastische maatregel gekozen. Tijdens de ledenvergadering van afgelopen donderdag bleek dat het vertrouwen in het functioneren en de intenties van de heer Živković-Laurenta zijn verdwenen onder de leden. Vanuit de partij is een nadrukkelijk beroep op hem gedaan om zich terug te trekken van de lijst. Volgens de brief aan de leden van D66 Stichtse Vecht is daar geen gehoor aan gegeven. Op advies van het regiobestuur is door het Landelijk Bestuur besloten om de machtiging voor deelname van D66 in Stichtse Vecht in te trekken.

Landelijk bestuur D66: 'Voor D66 moet altijd voorop staan dat leden het vertrouwen hebben dat alle kandidaten de kiezers naar eer en geweten zullen vertegenwoordigen. Bovendien moet er kans zijn op fatsoenlijke samenwerking in het belang van de gemeente die (toekomstige) raadsleden dienen. Wij betreuren zeer dat van deze situatie in Stichtse Vecht geen sprake is. D66 zal daarom niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in Stichtse Vecht.'

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES