Intern onderzoek naar crisis D66

woensdag 07 februari 2018 22.58 uur | laatst gewijzigd: woensdag 07 februari 2018 23.53 uur | auteur: Robbert Oelp

In een toelichting aan de leden van D66 Stichtse Vecht informeert het bestuur van D66 Midden Nederland dat het voornemens is om een onderzoekscommissie in te stellen die de gang van zaken binnen D66 Stichtse Vecht in de afgelopen jaren onderzoekt. Gerda Oskam voorzitter bestuur D66 Midden Nederland: 'De afgelopen zeven jaar in Stichtse Vecht worden gekenmerkt door onverkwikkelijke ruzies en interne machtsstrijd, waarin Franko Zivkovic-Laurenta de enige constante factor was.' De toelichting schetst dat de integriteitskwestie slechts de druppel was die de emmer deed overlopen.

Volgens Oskam was de melding van de vermeende integriteitsschending door Zivkovic een bewuste keuze: 'Gezien alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd en het gedrag dat Franko Zivkovic-Laurenta de afgelopen jaren heeft vertoond, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de melding van de vermeende integriteitsschending is ingegeven door de persoonlijke ambitie van Franko Zivkovic-Laurenta zelf.'

Het niet meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen was volgens Oskam een drastische maar noodzakelijke maatregel: 'Hoewel wij het als regiobestuur zeer spijtig vinden dat het zover heeft moeten komen, is dat wel het advies dat wij aan het landelijk bestuur hebben gegeven. Directe aanleiding voor ons advies aan het besluit van het landelijk bestuur, was de weigering van Franko Zivkovic-Laurenta om zich terug te trekken van de kandidatenlijst, zonder daarbij aanvullende voorwaarden te stellen.'

De toelichting schetst een interne situatie waarin democratische beginselen ver weg zijn: 'Als regiobestuur zijn we bij diverse conflicten in Stichtse Vecht betrokken geweest de afgelopen jaren, als adviseur en om een en ander in goede banen te leiden. Ook wij hebben bij herhaling moeten constateren dat Franko Zivkovic-Laurenta de verstorende factor in de onderlinge relaties was, omdat zijn persoonlijke ambitie zwaarder leek te wegen dan het belang van de inwoners die hij diende en de partij die hij vertegenwoordigde.'

Zivkovic heeft eerder in andere media geuit dat de crisis op zijn bordje wordt geschoven. In een interview met RTV Utrecht gaf Zivkovic eerder zijn mening over de interne crisis. 

Voor de volledige toelichting: Toelichting D66 Midden Nederland geen deelname GRV2018.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES