Wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht heeft ontslag genomen

zaterdag 10 februari 2018 08.36 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 10 februari 2018 08.38 uur | auteur: PB Gemeente Stichtse Vecht
Foto: Jan Van Dam

Wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht heeft vandaag ontslag genomen als wethouder van Stichtse Vecht. Hij maakte dit bekend via een brief aan burgemeester Witteman. Aanleiding voor zijn ontslag is een onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar een vermoeden van integriteitsschending. De conclusie van het onderzoek luidt dat wethouder De Groene betrokken is geweest bij de tijdelijke huisvesting van kinderopvangorganisatie Kind & Co in het pand aan de Julianaweg 23 in Maarsen en dat daarmee de schijn van belangenverstrengeling is gewekt.

In het rapport staat onder meer dat wethouder De Groene niet zou bezighouden met het tijdelijke huisvestingsdossier. Volgens de onderzoeker doet hij dit op een precair politiek moment toch, namelijk als de tijdelijke huisvesting voorlopig niet door lijkt te gaan tijdens de commissievergadering op 16 januari 2018. Bovendien is het pand aan de Julianaweg 23 in beeld gekomen door toedoen van wethouder De Groene zelf. Dat wekt de schijn van belangenverstrengeling, aldus de onderzoeker. 

Vooronderzoek

Burgemeester Witteman stelde eind januari een onderzoek in vervolg op een melding van één persoon naar een vermoeden van integriteitsschending, waarbij wethouder De Groene betrokken zou zijn. Aanleiding hiervoor was een actieve interventie van de wethouder rond een kinderopvangorganisatie, die tijdelijk een gebouw wil huren dat eigendom is van zijn partner. 

Vorig jaar heeft de raad van Stichtse Vecht een Protocol vastgesteld dat van toepassing is op dergelijke  meldingen. Burgemeester Witteman heeft dit Protocol gevolgd bij het laten doen van onderzoek. Hij gaf opdracht om allereerst een vooronderzoek in te stellen om te achterhalen of er bewijs gevonden zou kunnen worden voor de vermeende integriteitsschending.

Dit vooronderzoek is dinsdag 6 februari jongstleden afgerond. De gemeenteraad besloot vandaag tot openbaarmaking van het onderzoek, waarna het in een openbare raadsvergadering is besproken.

 

Grote verdiensten

Burgemeester Witteman betreurt namens het college van B&W het vertrek van de collega-wethouder, maar heeft respect voor zijn besluit. “Het college benadrukt de grote verdienste van de heer De

Groene voor de inwoners en samenleving van Stichtse Vecht. Pieter de Groene was vanaf de start van Stichtse Vecht in 2011 wethouder in onze gemeente. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn belangrijke verbeteringen bereikt in de economie van Stichtse Vecht, in het vervoers- en parkeerbeleid in Stichtse Vecht, in de participatieve stijl van besturen en in de cultuur.”, aldus burgemeester Witteman in een reactie. “Stichtse Vecht is de heer De Groene veel dank verschuldigd. Zijn aftreden is voor hem een grote persoonlijke tragedie. Wij wensen hem alle goeds in de toekomst.” 

Raad en college van B&W van Stichtse Vecht beraden zich op de nu ontstane situatie.  

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES