'We stoppen met het mantelzorgcompliment'

dinsdag 4 juni 2019 09.03 uur

Het college van B&W heeft onlangs de Kadernota 2020 aan de raad gestuurd. De nota laat een moeilijk financieel beeld zien vooral veroorzaakt door...

ADVERTENTIES
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES