Mediatheek

Krappe meerderheid raad akkoord met afschaffing mantelzorgcompliment

Net als in vele andere gemeenten laat de kadernota een moeilijk financieel beeld zien. Dat komt voornamelijk door de oplopende tekorten in het sociaal domein en de lagere bijdragen vanuit het Rijk. Bezuinigingen - in de zin van tal van maatregelen - zijn noodzakelijk. Eén van die maatregelen betreft het afschaffen van het mantelzorgcompliment. Een onderwerp dat de raad in 2'en splitst en waarbij oppositie lijnrecht tegenover de coalitie komt te staan.

gepubliceerd op woensdag 10 juli 2019
Meer video's
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES