Mediatheek

Integrale uitzending gemeenteraadsvergadering 28 januari

Tijdens de raad van 28 januari spraken een 9-tal insprekers over woningbouw in Maarssenbroek en de afsluiting van één van de twee toeritten naar de Zuilense Ring. Besloot de raad na inhoudelijke behandeling het Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek in de commissie verder te bespreken, vroeg Frans de Ronde van ChristenUnie-SGP in het vragenhalfuurtje voor leden van de raad aandacht voor loden leidingen en werd de heer Aart van Noord benoemd als commissielid voor het CDA. De raadsvergadering wordt 29 januari voortgezet.

gepubliceerd op woensdag 29 januari 2020
Meer video's
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES