Mediatheek

Waar moet de vuurpijl heen?

Geen verkoop meer van knalvuurwerk en vuurpijlen aan de consument. Dat is de beslissing die de ministerraad vrijdag 31 januari jongstleden heeft genomen. Daarmee geven zij gehoor aan het adviesrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2017. De regeling gaat per direct in waardoor verkoop van deze producten, eind december, niet meer kan plaatsvinden. Voor de vuurwerkbranche een wel hele snelle beslissing. Douwe Kral eigenaar van tuincentrum Vechtweelde in Maarssen, één van de grotere verkooppunten van vuurwerk in de regio, weet voorlopig even niet waar hij met zijn voorraad pijlen en knallers heen moet. Compensatie van de al ingekochte of bestelde vuurwerkproducten beschouwt minister van Veldhoven (milieu) als niet nodig.

gepubliceerd op maandag 03 februari 2020
Meer video's
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES